Dénes Albert és Mária honlapja
Az élet asztrológiája

Szeretettel köszöntöm az oldalunkon!

A honlapon asztrológiával és annak szellemi alapját képezõ metafizikával kapcsolatos információkat, tanulmányokat talál. Mindezeket a férjem és jómagam írtuk, az évek folyamán szerzett asztrológusi tapasztalataink és szellemi elmélyedésünk alapján .

Dénes Mária

A köztudatban nem elterjedt, de a szellemtudományokban, valamint ezen belül az asztrológia tudományában elmélyedt ember számára egyértelmű, hogy a jó, a nem csupán rövidtávú (pár hétig tartó), felszines, vagyis semmilyen komolyabb pozitív átalakulást nem hozó, sőt kétes eredményeket adó, hanem éppen ellenkezőleg, a  megbízható horoszkóp értelmezéshez nélkülözhetetlenek a szellemi távlatok, a szellemi elmélyülés. Ezen szellemi távlatokat az emberiség nagy hagyományaiban, szent írataiban megtalálható tudás elsajátítása, valamint az évek alatt megszerezhető személyes és asztrológusi tapasztalat és helytállás tudja biztosítani csupán. A teoria, az elméletek és a gyakorlat probáját kiállott időtálló, megbízható ismeretek letisztázása.

Ezért tartjuk fontosnak a férjemmel eggyütt, hogy ne csupán asztrológiai, hanem metafizikai , szellemi tudásunba,  alapállásunkba is  valamint a normális szeméremet nem sértő, elfogadható mértékig személyes, mindennapi élettünkbe is bepillantást engedjünk. Így a horoszkóp rendelő láthatja munkánk gyümölcseit, már azelőtt, hogy személyes horoszkópját megrendelné.

Remélem, munkáink, személyes példánk (a három otthon megszületett, egészséges gyermekünk , többek között) felkeltik érdeklődését  és amennyiben kollaboráció jön létre közöttünk, akkor hozzásegítik az itt találtak, annak mély megértéséhez, amit Jézus úgy fogalmazott, az én igám könnyű és az én igán gyönyörűséges, vagyis, hogy akkor lehetünk  boldogak,  akkor kerülhetünk ki a sorskrizseinkből, személyes veszteségeinkből, betegségeinkből, félelmeinkből, elakadásainkból, ha személyes sorsrendeltetésünk szerint élünk. Ehhez azonban a lehető legpontosabban ismernünk kell azt, hogy "mi végett is vagyunk -személy szerint- a világon". Mindenikünk külön, külön, valamint, hogy mitől vannak a sorsakadályaink, a boldogtalanságaink, a visszatérő, látszólag elmúlni nem akaró családi, párkapcsolati, munkahelyi, anyagi, problémáink és mi az ami a valódi fejlődésünket, felszabaduláusunkat, beteljesülésülésünket egészségünk fennmaradását szolgálja . Ezt az ismeretet tudja megadni egy jó asztrológus, egy jó személyes horoszkóp feltárás. 

Bővebben az ehhez kapcsolódó írásainkban olvashat erről.

Ugyanakkor figyelmébe ajánlom a  Belső Kör fórumomat, ahová szeretettel várom, úgy is mind olvasó, érdeklődő és úgy is mind kérdező, hozzászóló. Itt napi rendszereséggel vagyok jelen. Személyes vagy az olvasottakal kapcsolatos kérdéseit a fórumon, vagy amennyiben nem nyílvánosan kívánja feltenni, akkor  problémájával bizalommal keressen meg e-mailban.

Az oldal, akárcsak a fórum folyamatosan bõvül. Szeretettel várom máskor is.

 

 

 


Az alábbiakban néhány bevezetõ gondolatot olvashat(sz) az általam végzett horoszkóp értelmezés lényegéről, értelméről és módjáról.

horoszkop


A születési horoszkópja megmutatja Önt a kapcsolatai, körülményei tükrében, azonban nem kívülről, azoktól befolyásolva és azoknak kiszolgáltatva, hanem gondolatai, érzései, örökölt mentális programjai, világfelfogása szemszögéből, vagyis láthatatlan teremtő tevékenységét világítva meg, amelynek következménye a különböző életterületeken megvalósuló körülmények, élethelyzetek. Jelenleg ezt a megvilágítást az emberiség évezredes hagyományai őrizték meg. Ezek hordozzák a legtisztább információkat, a Teremtés természetéről, az Ember eredeti rendeltetéséről, helyéről, jellemzőiről ebben a teremtett világban. Közöttük az egyik legkidolgozottabb az asztrológia rendszere, amely a világegyetem holografikus felépítését használja fel, az analógia törvényére alapozva munkamódszerét. Az analógia más nevén a megfelelés törvénye lehetőséget biztosít arra, hogy egymással közvetlen okozati kapcsolatban nem álló jelenségek között olyan megfeleléseket lehessen felállítani, amelyek segítségével a láthatatlan lelki, szellemi folyamatokat a láthatóból (jelen esetben a személyes sorsképlet bolygóállásából) ki lehessen következtetni s ezáltal a megfelelő irányba lehessen terelni őket. Pl. a csillagok állásából a születési időpontban információkat lehessen kapni az éppen megszületett ember hajlamaira, erősségeire, gyengeségeire, örökölt családi programjaira, de legfőképpen élettervére vonatkozóan. Máshol ennyire világos, pontos, személyre szóló, és egyben egyetemes információnak a birtokába nagyon nehezen és későre lehet a birtokába jutni. Az ember általában azt hiszi sok mindent tud magáról, de a legtöbbször a leglényegesebb dolgokkal nincsen tisztában, s akkor derül ki ez, amikor a felelősséget nem a külső környezetére kezdi hárítani, hanem erőfeszítések tesz annak érdekében, hogy valóban kezébe vegye sorsának alakítását. Erőfeszítései nem mások megváltoztatására, esetleg jobb belátásra bírására irányulnak csupán, hanem megtanulja megérteni, mindaz ami vele történik, az érte történik, nem hiába és nem véletlenszerűen, s utána dönti el a megfelelő lépéseket.

A kiegyensúlyozott, örömteli élet három alappillére a felelősségvállalás, a megismerésre, az új tapasztalatok szerzésére való nyitottság és az éberség. Minél éberebb vagyok, annál hamarabb felismerem a sorskihívásokat. Az elégedettség, a boldogság a felvállalt és feloldott, sorsfeladatokból adódik. Nem abból, amiből a mai, magára nem ébredett, ember képzeli, hogy minél inkább megkönnyíti életét anyagi és társadalmi berendezkedésével, annál boldogabb lesz. Miközben azon fáradozik, hogy ezt az ideálisnak képzelt megkönnyített állapotot létrehozza egyre boldogtalanabbá és betegebbé lesz, mivel a könnyítésekkel az öncélú bebiztosítási és boldogság kísérletekkel az élet értelme és tartalma elveszik és az egyén egyre távolabb kerül a saját élettengelyétől úgy gondolkozásában mint életvitelében. Nem marad más hátra mint a robotolás, az egymásra való irigykedés, mérgelődés, szomorkodás, hiábavaló erőfeszítések sorozata, végül pedig mindezek következményeként a betegségek. Aki megakarja nyerni életét, elveszti azt, s aki feláldozza megnyeri azt - tanítja Jézus. Vagyis aki az öncélú önérvényesítésre, tevékenységre, csupán fizikai élvezetekre, szórakozásra, vagy kellemetlenségekkel szembeni bebiztosításra rendezi be az életét az csalódni fog. Ezen kívül viszont Jézus tanítása az is, hogy "Az Én igám könnyű, s az Én terhem gyönyörűséges”, mindenkié külön-külön az a teher, amivel úgymond megválthatja az életét, betöltheti azt amiért megszületett, harmóniába kerülhet és élhet a világegyetemet felépítő, kormányzó és fenntartó erőkkel, törvényekkel. Megvalósíthatja személyén keresztül a kiegyenlítődés legátfogóbb műveletét, amit csak az ember végezhet el itt a fizikai létben, éspedig, hogy a legfinomabb tudatállapotokat éber tudatával a fizikai lét határállapotával egybekösse, egyeztesse. Lehetővé téve ezáltal, hogy személyén keresztül a létezés alsó és felső határállapotai kontaktusba kerüljenek egymást kölcsönösen áthassák, átalakítsák, a zavarokat feloldják. Így válik istenazonosság tudata és felelősségtudata segítségével az egyes ember a teremtményből teremtővé, aki életén uralkodni tud és egyben minden más létezésformával is harmóniában tud élni. Ennek az általános emberi létezésre vonatkozó rendeltetésnek az egyéni megvalósulási módjainak felderítésében, harmonikussá változtatásában segít a személyre szóló horoszkóp, s ehhez kívánok sok sikert, türelmet és kitartást.

Személyes horoszkópjával való első találkozáskor általában mindenki a pozitívumokra, a rejtett képességeire kíváncsi az elemzésből, valamint úgymond, hogy mire viszi a segítségükkel. Lehet azzal is kezdeni az olvasást, önbizalom gerjesztő, hogy az asztrológia ezeket visszaigazolja, sőt még az ember hiúságát is legyezgeti. A tapasztalat az viszont, hogy ezeket jól működtettük eddig is az életünkben, még akkor is, ha nem figyelünk külön oda rájuk, s nem tudatosítottuk, hogy ezek a velünk született pozitív képességeink. Ha ténylegesen fejlődni akarunk, akkor egy idő után kiderül a rejtett képességek a diszharmóniákban vannak, ugyanis a diszkonfort, a feszültség érzetek késztetnek a keresésre, a fejlődésre. A fontos az, hogy ezeket belső és külső kellemetlenségeket megfelelőképpen tudjuk értelmezni. Éppen ezért az általam elkészített személyes horoszkóp nagyobb arányban a negatívumokat emeli ki, amelyek nem kell elkedvetlenítsenek senkit sem, mert a hiányosságok képezik az igazi hajtóerőt, s hozzák a legtöbb gyümölcsöt, elégedettséget, teljességet, ha dolgozunk rajtuk és számolunk velük. Általánosan érvényes: egy ember életének mércéje, az ahogyan képes a belső és külső konfliktusait feloldani, s ugyanakkor mennyire képes saját gyengeségeit tudatosítani, beismerni, azokat átalakítani. Ez a horoszkópjába és a lelkiismeretébe van beleírva.

 

Születési horoszkópjában az Ascendense mellett a legfontosabb tengelyt a Sárkányfej-Sárkányfarok tengely képezi, ahol a Sárkányfarok azokat a megkövesedett személyiségjegyeket, a legtöbbször tudattalan késztetéseket, magatartás és világlátás mintákat öleli fel amelyeket, főképpen az anyai ágon felmenő, női elődei rosszul értelmeztek és ennek következtében rosszul éltek meg, hosszú évtizedeken keresztül feloldatlan problémát jelentve a számukra. A Sárkányfarok tulajdonképpen megmutatja melyik az az életerület ahol a legtöbb megoldatlan kérdés, az egyetemes igazságokkal összhangban nem álló tévképzet, halmozódott fel az anya, a nagyanya, és a dédnagyanya tudattalanjában, amelyeket Ön átörökölt s amelyek nagymértékben meghatározzák életét, addig ameddig nem figyel oda tudatosan a felismerésükre és meghaladásukra. A horoszkóp többi részén jelentkező diszharmonikus hajlamokat, kivéve a Lilith által megtestesített késztetéseket, aránylag könnyebb tudatosítani és erőfeszítéseket tenni a harmonizációjuk érdekében, de a Sárkányfarok által jelzett diszharmóniák sokszor megoldatlanul maradhatnak egy egész életen keresztül, miközben a szülött folyamatosan szenved tőlük. A legtöbb betegség a Sárkányfarok által jelzett zavaros gondolkodásmódból ered. Ilyenkor az ember a horoszkóp többi elemét, többi képességeit mind ennek szolgálatába kezdi állítani, mind csak a Sárkányfarkán lovagol, anélkül hogy tudatában lenne. Olyan ez mintha egy fa célja csupán a gyökereiben való terjeszkedés lenne. A Sárkányfarkat harmonizálva meghaladni kell, az egész élet kibontakozása a Sárkányfej irányába történik, a Nap, a Hold az Ascendens tulajdonságainak kiművelésén a negatív fényszög minták harmonizálásán keresztül.

A Sárkányfej, az Ascendens, a diszharmonikus fényszögek képviselik azt az életideált, amelyet magunkkal hoztunk, s amelyet megvalósítani, betölteni, finomítani megszülettünk. Ez a belső mérték, amelyhez képest kiderül az UTON vagyunk-e ahogyan azt a kínaiak mondják vagy letértünk értelmetlen tévelygésbe.

 

A horoszkóp olvasása közben ellentmondásokkal találkozni nem szokatlan dolog. Habár mindannyian az ellentmondás nélküliségre törekszünk, az ellentmondások tulajdonképpen át meg átszövik az életünket. Bármennyire is szeretné valaki, ellentmondások nélkül nem tud élni, az ellentmondás magába a természetünkbe van beleírva, s ezt mutatja meg a születési horoszkóp. A tulajdonságaink, a vágyaink nagyon sokszor lehetnek ellentmondásosak, ráadásul anélkül, hogy ez bennünk kellő mértékben tudatosulna. Ilyenkor a jó megfigyelni milyen életterületeket érintenek az adott princípiumok, s máris kiderül, hogy pl. állhatatosak és szorgalmasak lehetünk a karrier területén, de állhatatlanok, bizonytalanok a szerelemben, hosszantartó kapcsolatunkban. Akkor megkérdezheti az ember magától: most már állhatatos ember ő, avagy állhatatlan. Ha nem csupán felszínesen olvassa el a horoszkópját a szülött, akkor egészen árnyalt választ talál a különböző életterületeken működő tulajdonságaira vonatkozóan. Fontos mindig az olvasott tulajdonságot összekapcsolni az adott életterülettel, az szerint hogy hol helyezkedik el a szóban forgó bolygó pl a fényszögeknél. Ez főként az analitikus részben olvasottaknál kell figyelembe venni, a szintézisben ezt én magam teszem meg. A születési horoszkóp olvasása különben nem egyszeri aktus. A születési horoszkóp ahhoz segít hozzá, hogy jobban megértsük, megismerjük magunkat, életfeladatainkat és ezáltal a lényegre koncentrálhassunk. Nem biztos, hogy minden általam megvilágított tulajdonságban felismeri magát az olvasó, ez első olvasásra nem is cél. A lényeg az, hogy utána jobban odafigyeljen a szóban forgó életterületre, s főként ne idegenkedjen azoktól az életterületektől, ahol életfeladatai vannak. Azok a területek, ahol több bolygó található, ahol valamely csupán negatívan fényszögelt bolygó van mind ilyen területek, amelyek felvállalásától idegenkedünk, vagy az ott ért kellemetlen tapasztalatokért másokat, a körülményeket hibáztatjuk. Az élet célja, hogy teljesebbé, egészé, egész - ségesebbé váljunk azáltal, hogy beismerjük hiányosságainkat, hibáinkat, s elismerjük az élet azon részeinek érvényességét is, amelyek első, sőt második, harmadik próbálkozásra sem tűnnek, túl kellemesnek. Olyan ez mint nőknél a szülés, minél inkább elfordulnak tőle, s minél jobban félnek tőle annál rosszabbul sikeredik. Viszont amennyiben szembefordulsz valamivel s elfogadod annál hamarabb válik barátoddá, sőt később kiderül, hogy nélkülözhetetlen segítő társad.

 

A SZINTÉZIS

 

A szintézis célja, hogy kiemelje a születési horoszkópjában található legfontosabb elemeket, vagyis a bolygók helyzete és ezek fényszögei által értelmezhető alapvető problémákat, amelyek életére, szellemi-lelki tartalmaira, sorsalakításora vonatkoznak. Míg az analítikus részben a bolygók asztrológiai sorrendben vannak értelmezve, addig itt, a szintézisben az egyes életproblémák szerint íródnak a fejezetek, több asztrológiai aspektus olykor összevonva kerül előtérbe.

 

AZ ANALITIKUS RÉSZ

Az analitikus rész az egyes bolygó helyzetekre vonatkozó részinformációkat bontja és taglalja részletesen.

 

További hasznos olvasást kívánok.

 


 

 


Publikálva: 2008-07-08 13:39:15
Megnézve: 7530

Sorsok értelmezõjeként várom a kérdezõt!


Aktuális

...Dénes Mária
Address:

E-Mail:
denesmaria73@gmail.com denes_albert72@yahoo.com


Skype ID: maresz9   OFFLINE [OFFLINE]

Asztrológia, tudás és szabadság- Tanulmánykötet

Esszék, Tanulmányok

Egyetemes törvények


Most: 2020-06-04
Oldal látogatva: 735068
Most az oldalt nézik: 7 (Regisztrált felhasználók: 0, Vendégek: 7)
(Nincs regisztrált felhasználó online)
(Robotok: 0)
Legtöbben itt voltak: 36, ekkor: 2010-03-27 21:37:24
find Keresés a tartalomban
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztrálás
[648 regisztrált felhasználó]


free counters

Dénes Mária

Névjegy létrehozása