Megválaszolatlan hozzászólások | Aktív témák Pontos idő: 2020.11.26. 09:28Hozzászólás a témához  [ 4 hozzászólás ] 
 1. Mire számíthat az Olvasó? 
Szerző Üzenet

Csatlakozott: 2008.10.17. 13:18
Hozzászólások: 10
Hozzászólás Asztrológia, tudás és szabadság.
Kedves Fórumozó,

Szeretettel ajánlom figyelmedbe a tanulmánykötetem. Ebben az asztrológiát, olyan szemszögekből közelítem meg, amelyek fölött elsíklanak az asztrológia könyvek, tanulmányok, s amelyek letisztítását személy szerint mindigis hiányoltam. Ezen indítatásból írtam meg ezt a kis könyvecskét. Két fejezet máris itt áll, a továbbiakat folyamatosan feltöltöm.
Jó olvasást kívánok!


Mire számíthat az Olvasó?


Mi az, amit ebben az írásban, az elkövetkező fejezetekben ígéretszerűen előre tudok bocsátani a kedves olvasó számára?
Elsősorban a témával való foglalkozásom módját szeretném megjelölni és megindokolni, hogy miért teszem éppen így. Az asztrológia megbízhatósága mellett hozok fel érveket. Ez nyilván nehéz vállalkozás, és ezért már mindjárt az elején körvonalazni akarom azt a gondolkodásmódot, amelybe ágyazódni fognak a felhozott érvek.
Az is nyilvánvaló, hogy egy ilyen cím mellett, amit e könyv visel, azonnal arra enged következtetni bárkit, hogy egy asztrológiát népszerűsítő szövegről van szó. Igen, ez így van, vagy legalábbis így is lehet, csakhogy ezen a ponton bonyolulttá válik a kérdés, mert nem mindegy az, hogy az asztrológia értelmezési gyakorlatainak milyen formája, módja mellett vagyok hajlandó vizsgálódásokat folytatni és érvelni. Alapvető feltevésem az, hogy az asztrológiának létezik egy olyan értelmezési gyakorlata, amelyet ha sikerül világossá tenni, akkor olyan, az ember sorskérdéseivel kapcsolatos információkat nyújthat, amelyek a megbízható válaszok köréhez számíthatók. Vagyis sorsproblémák feloldásának ellenőrizhetően valós útját-módját képes feltérképezni.
Az asztrológiával szembeni elvárásom nagy, a hipotézisem is elég bátor s ráadásul a merő hipotézisen is túl lépek, mert az állítom, hogy vannak érveim, amelyek hipotézisemet igazolják. Az, hogy milyenek is ezek az érvek, megláthatjuk a következő fejezetekben.
Az asztrológia gyakorlatát elsősorban egy helyes szimbólumfejtésben látom. A horoszkóp, egy ember születési horoszkópja nem más, mint egy egyedi konfigurációban előttünk álló szimbólumrendszer, vagy úgy is mondhatjuk, jelrendszer. Másfelől mindig van egy értelmezési alapunk, egy bizonyos tudás, amelyekkel e jeleknek jelentést adunk, s egyáltalán nem mindegy, hogy ez az értelmezési alap milyen. S természetesen ott van a megtapasztalt, megélt valóság, amelyben el akarunk igazodni valahogyan, ez esetben éppen az asztrológia által nyújtott információk segítségével. E modell, miszerint a horoszkóp, a jelértelmezési tudás és a valóság hármasa kimerítené az asztrológiai gyakorlat lényegét, szűkös modell, s nincs is szándékomban állítani, hogy ennyire lehetne redukálni az egészet.
Az asztrológia értelmezései mögött egy értelmezési alap áll, ez pedig olyan, amilyent sikerült kialakítania az értelmezést, elemzést végző asztrológusnak. Az alapvető megfelelések, amelyek megtalálhatóak egy asztrológiai kézikönyvben, azok csak azok a vitathatatlan elemi megfogalmazások. Ezek olyan, az asztrológiai szimbólumokkal összeforrott jelentések, amelyekben mindenki megegyezik. Azt, hogy a Kos a kezdet, a kezdeményezés, a vállalkozás, az elindulás, az úttörés, s hogy minőség szerint kardinális jegy, elem szerint a tűznek felel meg, uralkodó bolygója a Mars és életterülete az Aszcendenssel kezdődő egyes ház, nos, ezt senkinek sem jut eszébe elvitatni, mert ezek az alapanalógiák a nyilvánvalóság erejével bírnak és ez így rendben is van.
A nehézség csak ezután kezdődik. Mert egy születési horoszkópot értelmezve nem azt sorolgatjuk, hogy minek mi felel meg, hanem komplex elemzést végzünk, amelyből egy adott problémára próbálunk megoldási lehetőséget megfogalmazni. Egy olyan összetett tudást igénylő feladat előtt találjuk magunkat, amelyre nem elég interdiszciplinárisnak lenni, vagyis nem elég konyítani egy kicsit ehhez is, meg egy kicsit ahhoz is, hogy végül egy elfogadható értelmezést nyújthassunk. Ehhez több kell, s ez a többlet elsősorban minőségi többletet jelent. Tájékozódni természetesen kell. Ajánlatos ellátogatni közben a kezdetben idegennek tűnő tudásterületekre, legyen az logika, filozófia, kommunikációelmélet, pszichológia, szociológia, irodalomtudomány. Szíves-örömest megteszem ma is ezeket a látogatásokat, s remélem, a jövőben is, mivelhogy az ezekből nyert információk és ismeretek hozzásegítenek egy világosabb szemlélet kialakításában, azonban, mint ahogy írtam, ez sem elég az asztrológia mérvadó értelmezési bázisának kialakításához. Kell ehhez az elszánt kutató, aki elszántsága mellett megfontolt is, körültekintő, aki figyeli önmagát és másokat, aki gondolkodik, de mégsem ragad le a gondolkodás bizonyos köreiben, hanem tovább kutat, keresi a tenni tudás, a megvalósítás lehetőségét.
Szokták mondani, hogy az asztrológia lényegének megértéséhez egy olyan mentalitásbeli változás kell, amit nevezhetünk akár másként gondolkozásnak is. Ez annyiban helyes, amíg azt jelenti, hogy bizonyos gondolkodásbeli megrögzöttségeinket meg kell haladjuk. Maga a gondolkozás az emberi lény egyetemes képessége, ami a legjobb esetben lehet világos, tiszta, ellentmondásmentes, valóságos, mérvadó, helyes. Nos, az ilyen értelemben vett gondolkozáshoz viszonyítva már nem kell másképp gondolkozni, sőt, nagyon is ajánlott, hogy csakis az ilyen gondolkozás szerint gondolkodjék az ember.
A logika azért tudott a nemzeti nyelvek különbözőségeit is áthidaló törvényszerűségeket megfogalmazni, mert a gondolkodás az emberiség egyetemes képessége s ezek alapvető szellemi szerkezete mindenhol, mindenkire érvényesek. Az más kérdés, hogy a logika még ma is fejlődik, mint ahogy a gondolkodás is fejlődésben van. Természetesen, a logikát sem kell egy az egyben a gondolkodással azonosítani, mert még szakembereinek saját bevallása szerint sem pótolja a logika a helyes gondolkodást. Gondolkodásom helyességét vagy helytelenségét még meghatározzák egyéb olyan tényezők is, amelyekkel ha nem vagyok képes számolni, sok esetben pedig egyenesen megbirkózni, akkor összezavarodok, elbizonytalanodok, kétségek, ellentmondások lépnek fel. Homályossá kezd válni az utam, kétség merül fel, hogy egyáltalán van-e út, önképem torzul vagy szétesik s készen is van a teljes zavar. Jó oka annak, hogy zavarodottságomból kifolyólag helytelen magatartást vegyek fel, ebből adódóan pedig olyan tetteket vagy mulasztásokat kövessek el, amelyek még mélyebbre visznek a krízisben. Mindez nem egy szuggesztív szemléltetése életünk, sorsunk problémáinak, hogy aztán egy fordulatot véve jöhessen az asztrológia s főleg az asztrológusok megmentő serege.
A helyes gondolkozással kapcsolatos vizsgálódás egy más, teljesen önálló kötetet igényelne. Ha egy ilyent kísérelnék meg írni, számos olyan állítás, megfogalmazás lenne benne, amit én vitán felül helyesnek tartanék, holott kiderülne, hogy szűklátókörűek voltak, ingoványosak, s helyességük esetleg csak többszörös vagy többrétű megszorítással fogadható el, ha egyáltalán elfogadható. E munkában beérem a helyes gondolkozásnak egy tágabb, de lazább értelmével s valami olyasmit bocsátok előre, hogy a gondolkodás helyessége vagy helytelensége általában ellenőrizhető életeseményeink továbbfolytatódása során. Ha sikerül valamit keresztülvinni, mint tervet, mint elképzelést, akkor látható közben is, meg utólag is, hogy a gondolkodás hol bizonyult helyesnek és hol volt szükség korrekcióra. Persze ez így túl szűk, de inkább kényes. Mert nem biztos, hogy tervem sikere egyértelműen a helyes gondolkozás biztos jele. Kiderülhet, hogy amint tervem megvalósításán dolgozom, egyre nagyobb ellenállást kezdek tapasztalni a közösség felöl és el kell gondolkoznom, hogy vajon miért is van ez. Kiderülhet az is, hogy a közösség nagyban támogatja a tervemet, mégis felbukkannak olyan tényezők, amelyek a terv újragondolását sürgetik. Lehet az is, hogy az illető tervem nem annyira a közösség helyeslése vagy helytelenítése mentén mozog, hanem más alapkaraktere van, mondjuk, sokkal személyesebb. Természetesen így is vannak közösségi vetületei, mert mivelhogy az ember közösségi lény, soha nem tud teljesen eltávolodni a többi embertől, mint abszolút izolált individuum és erre nincs is szükség.
Tehát, kezdetben elégedjünk meg a helyes gondolkozás kritériumának egy ilyen, az előbbi bekezdésben javasolt megfogalmazásával, azzal a kikötéssel, hogy a továbbiakban azért egy kicsit pontosítani fogom ezt.
A horoszkóp értelmezése nem merülhet ki abban sem, hogy szimbólumokhoz jelentéseket rendelünk. Ez csak a szóba jöhető témákat körvonalazzák a születési horoszkóp egyedi konfigurációján belül. Kell annak megállapítása is, hogy a jelentések mi felé mutatnak, vagyis egy adott személy adott problémáival kapcsolatban milyen alapvető, és a problémák megoldása szempontjából követhető irányulást lehet megjelölni a személy számára. Itt azonban el kell időznünk egy keveset, mert érintve van e helyen maga az asztrológia célja is.
Ahhoz, hogy elejét vegyem hosszú oldalakon áthaladó fejtegetéseknek, egyszerűen közlöm, hogy mit tartok én az asztrológia céljának, jelentőségének. A születési horoszkópból olyan személyes önismerettel kapcsolatos információkra tehetünk szert, amelyek nagyban hozzásegítenek egy korrekt életterv létrehozásához és természetesen magának a tervnek a megvalósításához. Hogy mit értek a korrekt életterv kifejezésen, az roppant egyszerű. A korrekt életterv az, ami a világos, harmonikus, egészséges, egységes állapotok felé viszik az embert, és következésképpen inkorrekt az, ha az összeomlás, a betegség, a zavar felé visznek. Sejtésem az, hogy nem csak akkor van baj, ha az életterv inkorrekt, hanem az is, ha nincsen terv. Sok ember van, aki úgy sodródik az árral, az eseményekkel, helyzetekkel és úgy mennek a dolgok, ahogy mennek, aztán egyszer csak elkezd vészjóslóan elborulni a horizont és legtöbbször úgy is kikényszeríti a valóság az emberből a magára vonatkoztatott „ki vagyok, mit tehetek?” kérdést. Ilyenkor nyújthat életre szóló információkat a horoszkóp, természetesen azzal az értelmezési móddal, amely a személy élettervre vonatkozó lehetőségeit kutatja, nem pedig egyebet. Távol áll ez attól, hogy az asztrológiát jóslásra próbáljuk meg használni. Annál inkább a valóság tudatos alakítására. Vagyis azon lehetőségek felkutatására, amelyek szóba jöhetnek a személyes és tudatos valóságalakítás tekintetében. Mert az életterv nem más, mint olyan személyesen folytatott művelet, amely a valóságot alakítja. Le kell szokni arról a tévhitről, hogy a valóságot mások- mindig mások - alakítják, vagy felsőbb hatalmak. Az ember személyes és alapvető hozzájárulását a valóság alakításában ki kell hangsúlyozni. Mondjunk le arról, hogy a felsőbb hatalmak mellett mindig vannak a valóság megállapításában és alakításában kompetensebb emberek vagy intézmények, akik majd megmondják, hogyan áll a helyzet és mit kell tenni. Ilyenek vannak ugyan és nem is kell őket szidni vagy hibáztatni, csupán arra kell feleszmélni, ami minket, mint közösségben létező, de egyedi személyeket illet. Ha egyáltalán élni, létezni akarunk akár egy másodpercet is e földön, szükségünk van, hogy személyes lehetőségeinkre felfigyeljünk. Ha nem, akkor tényleg merőben szociológiai függvények személytelen elemei maradunk és hiába várjuk a jót, a szépet, az igazat, mert az sem a tudomány, sem a politika, sem a narkó nem fogja elhozni nekünk és nem is kell elhoznia. A valóság minden embert érint, nem magukat fölöttébb kompetensnek mondó személyek vagy csoportok kiváltsága. Az, hogy vannak olyan emberek vagy csoportok akik behatóbban foglalkoznak a valóság kérdéseivel és hogy gyakran sokkal többre jutnak, mint azok, akik fel sem teszik a kérdést még nem jelenti azt, hogy meg lehetne osztani a munkát úgy, miszerint egyesek szakszerűen foglalkoznak a valóság kérdéseivel, problémáival, míg mások tesznek egyebet s közben várják, mire jutottak a valóságkutatók. A valóság mindenkit érint, de nem csak hogy érint, hanem teljesen áthat és a valósággal kapcsolatos kérdések alól valójában senki sem tudja magát kivonni, még akkor sem, ha úgy tűnik, hogy a kérdés elöl kitérhet.
A nehézséget tovább fokozza az, hogy egy adott probléma személyes karakterét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ami nekem párkapcsolati problémát jelent, nem biztos hogy ugyanúgy kezelhető az értelmezés szintjén, mint egy másik személynél, akinek ugyancsak párkapcsolati problémája van, s méghozzá a párkapcsolati problémán belül egy olyan, ami név szerint egyezik, mondhatni azonos. Hát igen, mondhatná valaki, ilyen a szubjektivitás. Csakhogy nem a szubjektivitás itt a megfelelő szó, mert az említett probléma személyes karakterbeli eltérését bárki nyomon követheti mind a személyek beszámolói, mind a horoszkópbeli különbségek szintjén, ez pedig azt jelenti, hogy az eltérés hátterében nem a szubjektív önkényesség áll, hanem objektív és mások számára is hozzáférhető, vagyis interszubjektív tényezők is jelen vannak.
A személyes karakter egyáltalán nem zárja ki azt, hogy egyetemesen érvényes megfogalmazásokat tudjunk tenni problémákkal kapcsolatosan. Továbbá, az egyetemesen érvényesnek tekintett megfogalmazások nem zárják ki, hogy újabb értelmezéseknél ne lehessünk tekintettel a személyes karakterre. És még azt is fontos megjegyezni, hogy a személyes karakter itt nem amolyan mellékes dolgot jelent, mint például az, hogy valakinek olyan érdekesen ívelt az orra vonala, mint senki másnak, de nem gond, lényeg az, hogy van orra, mert itt a karakter, a személyes horoszkóp egyedi konfigurációja olyan fontos információkat tartalmaz, amelyektől eltekinteni nem lehet. Még egyszer, mindez nem jelenti azt, hogy ahány ember, annyi értelmezési módot állítunk fel. Az értelmezés módja marad, azaz nem marad, mivel folyamatosan fejlődnie kell, de nem változik a szónak abban az értelmében, amikor is azt lehetne mondani, az ember hol így beszél, hol úgy, mintegy retorikai hangulatától függ az, mikor mit mond...
A megfelelő értelmezési bázissal operáló asztrológus a születési horoszkópból olyan információkat tud feltárni, amely nélkülözhetetlen az illető személy élettervének elkészítéséhez. Természetesen, magát az élettervet nem az asztrológus készíti el, annál az egyszerű oknál fogva, hogy senki sem élhet más helyett, hanem minden ember saját magaként él. Az asztrológus tudásbeli fölényben van csupán az értelmezést igénylő személlyel szemben, de a valóság kihívásait illetően azonos az a mód, ahogyan minden tudattal megáldott embert lényegileg érintenek e kérdések. Mindezt írom azért, nehogy azt a benyomást keltsem, mintha állítanám, hogy az asztrológus csak úgy osztogatja az igazságokat, mert ő kiváltságosabb a valóság dolgaiban, „több valósággal” rendelkezik, mint más ember. A valósággal kapcsolatos tudását illetően rendelkezhet egy olyan többlettel, amely túlmutat az eddigi magyarázatokon s főleg magyarázati szakadékokon, amennyiben igyekszik értelmezési bázisát úgy alakítania, mindez azonban nem jelenti azt, hogy valóságot kellene diktálnia másoknak. Természetesen, ilyent nem is tesz egy tiszta gondolkodásra és főleg korrekt magatartásra törekvő asztrológus. Tisztában van azzal, hogy amit tesz, az egy alapos tájékozódás és tapasztalat alapján kialakított tudás szerinti szimbólumfejtés, amellyel együtt meghallgatja magát a személyt is, aki választ vár számára fontos kérdésekben. Tevékenysége gyümölcse egy-egy felismert fontos információ, amelyet az értelmezés igénylője nagyon hasznosan fel tud használni élete során. Ez az, amit el lehet várni az asztrológiától. Egyrészt szerény elvárásnak tűnik, s nyilván főleg olyan emberek számára, akik a pontos jövő kiolvashatóságát várják el az asztrológiától, ha lehet eseményekre és tényekre lebontva. Ilyesmi nincs, s ha lenne, sem jelentené azt, hogy, nosza neki, hát akkor mondjuk meg a pontos jövőt...
Másfelől, pedig nem is olyan szerény elvárás ez, mert életbevágóan fontos információkat keresek a horoszkóp szimbólumrendszerében, olyan személyes információkat, amelyek alapján élettervet készíthetek, bízva abban, hogy nem fogok tévedni, kudarcot vallani és utóbbiak miatt időt, energiát, s lehetőségeket veszíteni.
Ha ez szerint az utóbbi elvárás szerint fogunk horoszkópok értelmezésébe, azt tapasztalhatjuk, hogy sokkal komolyabb kérdések fogalmazódnak meg, mint amire a jóslás kíváncsi. Ha netán pontosan előre lehetne jelezni eseményeket, történéseket az asztrológia által, akkor is nagyon fontos kérdés maradna, hogy miként lehet folyamatokat, beállítódásokat megváltoztatni úgy, hogy az egyébként megjósolható eseményektől eltérő eseményekre, állapotokra, eredményekre számíthassunk. Annak a felfogásnak az alapjában, amelyik az asztrológia jóslásra való használatát célozza, nagyon szegényes valóságismeret van, amit ha egy kicsit is vizsgálat alá helyezünk, még azoknak is elmegy a kedvük tőle, akik nagyon izgalmas jóslatokra számítottak.
Ebben a könyvben egy olyan vizsgálódást szeretnék folytatni, amely alapul az asztrológiának egy olyan lehetőségét tartja szem előtt, amely által egy világosabb, tisztább, integrálisabb valóságismeretet, valóságképet alakíthatunk ki, feltételét annak, hogy megfelelően alakíthassuk tovább a valóságot, legalábbis ennek általunk alakítható részét.


A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Dénes Albert 2009.03.03. 17:39-kor.2009.03.03. 17:36
Profil

Csatlakozott: 2013.01.14. 14:29
Hozzászólások: 1
Hozzászólás Re: 1. Mire számíthat az Olvasó?
it is much appreciated
:D

_________________
jennifer


2013.01.14. 14:31
Profil

Csatlakozott: 2019.08.08. 17:27
Hozzászólások: 4
Hozzászólás Re: 1. Mire számíthat az Olvasó?
Hatalmas örömmel olvasom sorait, kedves Albert, igazán új fénybe helyezi írása ezt a témakört. Köszönöm szépen a többi olvasó nevében is, hogy létrehozta ezt a tanulmánykötetet! https://hu.flatfy.com/


2019.08.22. 11:44
Profil
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.10.15. 21:57
Hozzászólások: 424
Tartózkodási hely: Csikszereda
Hozzászólás Re: 1. Mire számíthat az Olvasó?
:) Köszönjük! :)

_________________
Maresz

A lét megismerése a bátorságon és személyes áldozaton keresztül vezet, s ki kell lépnünk a megszokott komfortzónánkból, elõítéleteinkbõl, ennek érdekében.


2019.08.23. 17:11
Profil Honlap
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Hozzászólás a témához   [ 4 hozzászólás ] 

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség