Dénes Albert és Mária honlapja
Az élet asztrológiája
Szellemi örökségünk, az asztrológia által követhető örökletes programjaink

...  ...  ...


   

Dénes Mária

 

    Mostanra már az agykutatók által kimutatott tény, hogy az emlékeink, a gondolataink, érzelmeink, nem csupán megmaradnak az agyunkban, hanem az annak szerkezetét, az ott található, egymáshoz kapcsolódó, információt átadó áramkörök csatlakozásait formálják, befolyásolják, meghatározzák. Minél többet forgatunk a fejünkben bizonyos gondolatokat, minél többször, vagy minél intenzívebben élünk át egy érzelmet, élményt, annál könnyebben előhozódik, asszociálódik később is, de akkor már önkéntelenül, kevésbé akaratlagosan. Mindez azért, mert időközben bejáratódnak és megerősödnek az adott érzelemmel, gondolati, képzeleti kapcsolatokkal összefüggő, azokat biztosító, agyi pályák. A későbbiekben, amennyiben valami, akár parányi részlet is emlékezetet ezen minta valamely elemére, azonnal beindul a már régebben bevésődött tudati, lelki, érzelmi tartalom, aktiválódik az egész régebbi tartalom, még akkor is ha ezen tartalom nem minden eleme jut el azonnal az éber tudat szférájába, még akkor is a lényeges elemek, tartalmak, reakciók beindulnak. Tudott dolog, ha valakit intenzív sokkhatás ért például, az ő szervezete (agya) riadót fog fújni a későbbiekben akkor is, ha sokkal kisebb hasonló inger éri érzékszerveit, általában a szervezetét. Ez a bevésődött testi, agyszerkezeti memória által lehetséges. Az ilyenfajta memóriának fontos szerepe van egyébként, mert e nélkül mindent újra és elölről kellene tanuljunk, ami nem csupán a fejlődésre nem adna lehetőséget, hanem az életünket lehetetlenítené el. Viszont éppen ezen eredetileg pozitív értelmet biztosító tulajdonsága következtében, aki negatív gondolati, érzelmi mintákra van beállítódva, az, anélkül, hogy tudatában lenne, önkéntelenül és számára teljesen természetes módon, észrevétlenül áll rá ezekre a már kiformálódott gondolati, érzelmi "sztrádákra". Aki hajlamos a pesszimizmusra, a borús, elkeseredett gondolatokra, képzeleti tevékenységre bizonyos életjelenségekkel, személyekkel szemben, annak az embernek többnyire, már születésétől fogva ilyen negatív köttetésekkel "behuzalozott" agyi tevékenysége van. A születési horoszkópban ennek jellegét a negatív fényszögek, a Sárkányfarok, valamint a Lilith helyzete mutatja meg.
Napjainkban tehát már kimutatott tény, hogy láthatatlan lelki, szellemi tevékenységünk közvetlenül befolyásolja fizikai testünk, egészségünk, sőt agyunk szerkezetét, az előbbi leírást ennek illusztrálásaként hoztam fel. Viszont, hogy miért éppen az adott, egyéni, egymástól eltérő kezdeti adottságokkal születtünk, úgy negatív, mint pozitív irányban, s ez mitől függ, arra a jelenlegi orvostudomány még nem találta meg a válaszokat, a tudósok a természet szeszélyének nevezik egyelőre ezeket. Miért van, hogy egyes embereknek már kezdettől fogva jobban megy, míg másoknak nehezebben, vagy, hogy egyes emberek optimistább természetűek, bizakodóbbak, míg mások ennek éppen ellentétjei? Ez a kérdés megválaszolatlan természettudományos ismereteink szerint, legalábbis. Erre az egyik lehetséges választ a reinkarnáció elmélete adja, adta eddig. Az asztrológia segítségével, a születési motívumok ismétlődésének kimutathatósága, valamint az anya aktuális élethelyzete, ahogyan azt megélte, mindennek a gyermeke horoszkópjában megmutatkozó motívumok alapján jól látható, hogy nem csupán biológiai öröklődés létezik, hanem spirituális öröklődés is a családi ágon, még akkor is, ha ez egyáltalán nem annyira köztudott, mint a reinkarnáció elmélete, s ezen felismerést elsősorban a társaságunk (EHBBT) asztrológusai használják. A huzamos szellemi, lelki átélések, általános törekvések nem maradnak meg önmagukban, hanem kihatással vannak egészségünkre, amint láttuk, sőt, élethelyzeteinkre, gyermekeink sorsára is.
Nem csupán az életünk során legtöbbet vagy legintenzívebben átélt képzeteink határozzák meg tehát az életünk minőségét, hanem létezik egy ezt megelőző finom szellemi memória az auránkban, ami által az anyáink, nagyanyáink (dédnagyanyánk…) megélt lelki tartalmak elraktározódnak, sőt, ezen túlmenően, gyermekszületéskor tovább is adódnak az utódoknak, akárcsak a fizikai szinten átadott génstruktúra. A spirituális öröklődés segítségével a lelki, szellemi élet befolyását lehet nyomon követni, az egyéni sorshelyzetünkön túl, az utódok születési horoszkópjában, s ha feloldatlan marad, akkor negatív sorseseményeiben is. Hiába kerül az egyén más konjunktúrába, korba, más partnerrel kapcsolatba, mint az ő elődei, mert sokszor számára észrevétlenül, önkéntelenül, ugyanazon reakciókat adja az életre, személyekre, helyzetekre, mint amilyeneket adott, mint amilyen gondolatokkal, érzelmekkel, vágyakkal viszonyult az Édesanyja, Nagyanyja, Ük-nagyanyja stb.., (egészen a hetedik generációig vissza lehet menni akár). Mindehhez még hozzá kapcsolódik az, amiről ebben az ismertető tanulmányban nem volt szó, a mágia, a teremtés törvénye következtében fellépő élethelyzetek. Mivel létezik a mágia (a teremtés) törvénye, s mindannyian teremtő lények vagyunk 21 éves korunktól kezdve. A teremtés törvénye értelmében minden 21. életévét betöltött felnőtt valójában Teremtő, aktív résztvevő az Egyetemes Teremtésben az ő képzeltén keresztül. A rejtett átörökölt programjaink nem csupán az adott reakcióinkat befolyásolják, hanem befolyásolják az életképzeletünket. Az életképzeletünk az, amellyel a lehetőségeinket, az életkörülményeinket rejtett módon összehozzuk, vagy azokat éppen szétbontjuk, s amely a magunk számára sem kellőképpen felülvizsgált vágyainkkal, félelmeinkkel, tudatos, illetve féltudatos meggyőződéseinkkel szoros kapcsolatban áll, nem csupán a naponta felvállalt és tudatosított törekvéseinkkel. Többek között ezért is van az, hogy valamit tudatosan nem imaginálunk, valamire tudatosan nem törekszünk, mégis bekövetkezik az életünkben. Ezért fontos a befele figyelési képesség elsajátítása mellett, a szellemi örökségünkből kiolvasható önkéntelen hajlamainkkal szembe nézni, mert így számot vethetünk azzal, hogy milyen félelmek, kicsinyességek, halogatások, negatív képzetek, vagyis spirituális kiegyenlítetlenségek vannak bennünk, s amelyek egyrészt a láthatatlanból motiválnak, másrészt életkörülményeink, élethelyzeteink teremtésben is részt vesznek.
A spirituális öröklődésről még annyit tudni kell, hogy megfigyeléseink szerint nagyobb százalékban anyai ágon történik. A nő az, aki a lét folytonosságának fennmaradását lényével biztosítja a férfivel együtt, bár az utóbbi másként. Jó esetben a férfi spirituális fényével megvilágítja, oldja, felszabadítja, mind az önmagában, mind a nőben levő tudatos, vagy tudatalatti diszharmonikus vonásokat, beidegződéseket. Tehát a születendő gyermek szellemi, lelki struktúráját és egészségét közvetve az anya személyén keresztül, a párkapcsolat által folyásolya be. Ezen kívül, a férfi hozzájárulása inkább egyes felszíni jegyekbe, felszíni, biológiai tulajdonságokban nyilvánul meg, nem a mélyebb, tartósabb, meghatározóbb struktúrákban. Nem véletlenül a női petesejt mérhetetlenül nagyobb, s ezáltal lényegesen több információt hordoz, mint az őt megtermékenyítő, működésbe hozó férfi hímivarsejt. Sőt az a petesejt, amiből én születtem, az valójában az én nagyanyám szervezetében már kialakult, az én édesanyám magzatkorában, ugyanis a nőknek teljes petesejt készletük már születésükkor megvan, az életük folyamán több új petesejt nem keletkezik, hanem a már meglevők érnek be, válnak ki. Vagyis azt a petesejtet, amelyből létrejött az én fizikai testem, bizonyítottan befolyásolták a nagyanyám érzelmei, gondolatai, egész lelki-szellemi világa beleitatódva ebbe a biológiai struktúrába, hozzá tapadva finom szinteken, amely petesejtből én születtem, amelyen, természetesen módosított az én anyám is. Míg a hím ivarsejtek folyamatosan, hónapról, hónapra cserélődnek, vagyis nem tudnak annyira mély információk megszilárdulni bennük, vagy szellemi szinten hozzájuk kapcsolódni. A mélyen fekvő meghatározottságok tehát, vagyis a születendő gyermekhoroszkópjának alapszínezete a nőtől (az anyától, nagyanyától,…) függ. A nő az, aki az élet továbbadásában mérhetetlenül nagyobb részt vállal, a férfi pedig elsősorban az egyedi jelleget viszi mindebbe bele, valamint az átvilágító, módosító szerepét tölti be a tudatos nevelés által (legalábbis ezt kellene tegye), de nem szabad figyelmen kívül hagynunk a konkrét megtermékenyítő, teremtés beindító (kontakt) kulcsszerepét sem.
Személy szerint nem tagadom a reinkarnáció lehetőségét, tanát, de az a tapasztalatom: úgy a személyes felelősség vállalás szempontjából, mint a megértési lehetőségek szempontjából az örökletes programokban, motívumokban való gondolkozás sokkal előrevivőbb, világosabban érthető, személyesebb, jobban követhető tényfeltárásokat biztosít. A reinkarnációban való gondolkozás egyrészt a legtöbbször egy szűk, a lineáris földi logikára jellemző, időalagútba tereli az embert finoman, figyelmét elvonva a spirituális, szellemi felelősségvállalás lehetőségétől. Például, megsértettem XY.-t a múlt életemben, amelynek hatásaként ebben az életemben el kell viselnem az ő sértéseit, megalázásait, ilyen és ehhez hasonló következtetések, értelmezések szintjén állva meg az egész feltárás, valamint az olyan jellegű múlt életbeli szerepkörök keresésében merülve ki, amelyek a jelenlegi spirituális egonkat legyezgetik, duzzasztják fölösleges fantazmákkal. Nem egy embert láttam már ezeknek kábulatában hamis énképpel élni. Ráadásul az esetek nagy részében megbízhatatlan mind a reinkarnációs élmény (lásd Pránanádi,), mind pedig az élmény értelmezése. A reinkarnációs élmények értelmezése az esetek többségében, még az átlagos pszichológiai feltárás mélységét sem érik el, nemhogy egyetemesebb látásra, ezáltal igazi sorsátvilágításra lehessen jutni általa. A legtöbbször a kényelmes kábaságot, szellemi naivitást szolgálják az ilyen megközelítések. Legalább annyira fontos egy ilyen élmény helyes értelmezése, mint maga az élmény. Az egyik barátomnak rendszeresen vannak hiteles reinkarnációs élményei spontán módon, amelyekkel viszont egészébe véve nem sokra megy. Személyes, spirituális fejlődése, tágulása nem olyan mértékű, mint ahogy azt hinnénk, mint ahogy azt elvárnánk egy ilyen különleges, nem mindennapi adottságokkal, spirituális bejáratokkal rendelkező embertől. Jómagam élményei messzemenően sekélyesek hozza képest. Személy szerint, voltam ugyan Pránanadi múltéletbe való visszavezetés alanya, de nekem, aki elég sokszor naplózom (spirituális napló), semmi újdonsággal nem szolgált az egész. Csupán a nappali racionális énem alatt, közvetlenül meghúzódó vágyaim letükröződése, eseményekbe vetítése történt meg, vagyis azt láttam múlt életeimben a visszavezetés alatt, amire akkoriban( mármint a "visszavezetés" időszakában) nagyon vágytam. Nem beszélve arról, hogy mindezen féltudatos kívánságösszességnek a spirituális értelmezése meg sem történt. Végül jómagam tettem meg mindezt, a visszavezető mestertől semmi értelmezést nem kapva arra vonatkozóan, hogy mit is jelent az egész a jelenlegi viszonylataimban. Természetesen mindezért messze nem neheztelek senkire, csak azért írtam le, hogy ne várjunk "eget rengető feltárásokat" az ilyen visszavezetésektől, s ne ámítsuk magunkat velük.
A lényeg, hogy mind a reinkarnáció, mind pedig a spirituális örökletes programok a személyes sors, a minél tökéletesebb szellemi és gyakorlati kiegyenlítődési életfeladataink feltárása szolgálatába állítva töltheti be igazi szellemi szerepét. Egyébként megmarad az esztétikai, az elméleti megismerés színvonalán, amely végső soron jobb esetben semmi lényegeset nem jelent, rosszabb esetben összezavar, ámít. Ilyen szempontból a családi spirituális örökségünk felülvizsgálása, értelmezése sokkal konkrétabb, pontosabb, ellenőrizhetőbb információkat ad, mivel a félremagyarázások, félreértelmezések, homályok, felszínességek lehetőségét nagymértékben kizárja. Az elődeink krónikus betegségei, élethelyzetei, családi történetei összevetve az ők horoszkópjukkal, valamint az elődök születési horoszkópjában és a saját horoszkópunkban található ismétlődő motívumok úgy szellemi szinten, mint a konkrétumok szintjén, kézzel foghatóvá teszik a mi auránkba kódolt spirituális mintákat, programokat. Szemben a reinkarnációjukat kutató személyekkel, akik nagy része éppen az aktuális sorsprogramja szempontjából fontos elemeket hagyja ki, sokszor megmaradva a külsőségek, az érdekességek színvonalán, hogy: "én királylány voltam, én szerzetes voltam, csillag voltam, spanyol voltam stb…" Azt, hogy ebből mi következik, s mit szúrtam el az adott reinkarnációmban, amiért az egyetemes tudatot, a megszilárdult szellemi látást, a tiszta szeretet, valamint az abból következő személyes realizációt, a zavarmentes kiegyenlítődési képességet nem tudtam megvalósítani, az valahogy kimarad az egész meséből, vagy amint már írtam, igen sekélyesen, a pszichológiai feltárás színvonalát sem elérve van jelen.
Mindannyian az Istentől (Abszolutumból, Örökkön Élőből, Atmantól) jövünk, válunk individuális személyekké, ezen az egységbontáson alapuló életlétrehozást, teremtést a nő (a Yin) végezve el a létezésben. A Nő, a Yin a nagy egyetemes egységbontó, valamint egység létrehozó, egységbe visszakapcsoló is egyben. Tudott, hogy a szeretet az, ami az egységbe leginkább visszavisz, visszakapcsol minket. A Nő képzeletén és lelkivilágán keresztül s végül a testén keresztül történik meg az Életteremtés.

Nos, az anya lelki világa a foganást megelőző időszakban, meg az állapotosság alatt, ugyanakkor a latens és nem látható, a nagyanyáktól elindult (de még fel nem oldott) programok végérvényesen rányomják a bélyegüket a születendő gyermek természetére, mondhatni belőlük szövődik a gyermek finom sorsprogramja (megváltási programja, kiegyenlítődési lehetőségei, feladatai), születési képlete. A horoszkóp azt tükrözi a leginkább, hogy milyen sorserőkkel működött együtt harmonikusan az anya a születést megelőző időszakban, s melyekkel szemben voltak ellenállásai, mivel viaskodott, s mi az, amit nem értett, illetve félre értett. Ehhez még hozzákapcsolódnak a nagyanyától (sőt még korábbról) származó karmikus csírák, programok, amelyek sokszor még csak nem is tudnak tudatosodni az anyában, nemhogy feloldást, meghaladást nyerni. A személyi sorsképletek alapján megfigyelhető sok esetben, hogy ezek a programok kihagyhatnak egy generációt, latensen maradva mondjuk az anyánál, a következőnél, az unokánál aztán viszont, annál egyértelműbben jelenve meg. A biológusok is ismerik ezt a jelenséget. A lényeg mindebből megjegyezni, hogy a gyermekfoganás, kihordás és megszülés nem csupán egy természeti automatizmus, ahol a testünket örököljük és egyes felszínesebb hajlamainkat a szüleinktől, illetve ahol csupán a gyermekünk külső jellemvonásait, s egyes hasonlóságuknál fogva, könnyen felismerhető karaktervonásait adjuk át mi, nők, hanem a gyermekfoganás, kihordás, szülés a nőnek a teremtésben való részvételének egy kézzelfogható aktusa, amelyben egész lényével, el egészen a fizikai testén keresztül történő teremtésig, a lét minden szintjén aktívan részt vesz még akkor is, ha ez a nappali, pragmatikus ébersége, tudata számára ez nem nyilvánvaló, ennek összefüggései nem feltártak. A gyermek a teremtésnek az a helye a létben, ahová (amelyen keresztül), a nő kitörölhetetlenül rányomja a maga bélyegét, egész szellemi, lelkivilágát, nem csupán biológiai testének anyagait szőve, adva bele az új élet létrejöttébe, annak minden magasságával és mélységével, felelősségével együtt. Ezért nekünk, nőknek a gyermekáldás szempontjából nem csupán gyakorlati, a gondoskodással kapcsolatos felelősségtudatunk kell legyen, hanem elsősorban spirituális felelősségtudatunk, mivel nem mindegy az, hogy milyen alapkésztetésekkel rendelkező gyermekeket hozunk a világra, valamint az sem, hogy mennyire tudjuk meghaladni a magunkba hordozott negatív sorscsírákat, nem csupán a saját sorsunk szempontjából.
Minél kiegyensúlyozottabbak, békésebbek, összeszedettebbek és spirituális szempontból éberebbek, szeretettel telibbek tudunk lenni, annál jobb horoszkóppal rendelkező, egészséges gyermeket hozunk a világra.
Nyilván odafigyeléssel és tudatos törekvéssel átalakíthatók, feloldhatók a negatív minták, s nem kell tőlük egész életünkben manipulálva lenni, sőt ez jelenti a személyes fejlődést, azonban meg kell jegyezni, hogy a nő, az anya (nagyanya, dédnagyanya, üknagyanya…) határozza meg végső soron, milyen alapképlete lesz a születendő gyermeknek. Ezért fontos az éberség, de legalább a pozitív beállítottság a nők esetében. Például egy negatív Marssal született gyermek horoszkópja azt mutatja, hogy az anyukának fontos problémát okozott a bátor, egyenes kiállás, a nyersenergia-beleadás valamilyen életterületen a tizenkettő közül, ezért a gyermek vagy energia szegény (pl. kimutatottan vérszegény), visszahúzódó, gyávaságra utaló módon reagál ösztönösen a kihívásokra, az élet provokációira, főként a szóban forgó területen, vagy a polaritás törvényének megfelelően éppen durván, meggondolatlanul és igen agresszívan, mondhatni ellenségesen reagálja le a környezetét. Azt is tudni kell, hogy az agresszivitásra, indoktalanul erős támadásra való hajlam első esetben is jelen van, csak rejtett formában, a gondolatok az érzelmek szintjén, nem egyszer önmaga ellen fordulva. A rejtett agresszivitásra utaló jel felnőttnél a fejfájás, a migrén, az autoimmun betegségek, gyulladások.

Az szellemi örökség megértése fontos támpontokkal szolgál több szempontból is, egyrészt a saját rejtett hajlamaink, életfeladataink feltárásban nyújt mással nem pótolható segítséget, másrészt a gyermekeink, azok egészsége iránti spirituális felelősségvállalás lehetőségét biztosítja, harmadrészt, ha már van gyermekünk és ugyankkor spirituális éberségre, fejlődésre való törekvésünk, sorsjobbító ambícióink is vannak, akkor könnyen ellenőrizhetjük a szellemi igazságok látását a gyermekeink horoszkópjának tükrében.Csíkszereda

 


Publikálva: 2008-07-11 18:10:52
Megnézve: 14833

Sorsok értelmezõjeként várom a kérdezõt!


Aktuális

...Dénes Mária
Address:

E-Mail:
denesmaria73@gmail.com denes_albert72@yahoo.com


Skype ID: maresz9   OFFLINE [OFFLINE]

Asztrológia, tudás és szabadság- Tanulmánykötet

Esszék, Tanulmányok

Egyetemes törvények


Most: 2020-06-04
Oldal látogatva: 735110
Most az oldalt nézik: 6 (Regisztrált felhasználók: 0, Vendégek: 6)
(Nincs regisztrált felhasználó online)
(Robotok: 0)
Legtöbben itt voltak: 36, ekkor: 2010-03-27 21:37:24
find Keresés a tartalomban
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztrálás
[648 regisztrált felhasználó]


free counters

Dénes Mária

Névjegy létrehozása