Dénes Albert és Mária honlapja
Az élet asztrológiája
Felmérés, de hogyan?

...  ...  ...

Dénes Albert

Felmérés, egészen egyszerűen.
Vagyis arról van szó, hogy az ember amit realizált, egyszerűen fel tudja mérni.
Nem igaz, hogy a metafizikai realizációnak nincsenek külső-belső jelei, vagyis olyan paraméterei, amelyből fel lehet mérni, hogy az ember realizált-e valamit, s ha igen, akkor mit, mennyit és milyen minőségben, mélységben.
Úgy gondolom, hogy megszámolható, látható, megfogható, tapasztalható jelei vannak a realizációnak, persze nem úgy, mint mutatvány, produkció, siker vagy szenzáció.
A metafizikai realizáció, mint olyan nincs is soha önmagában, hanem valamilyen életszerű problémához kapcsolódik, amit ha az embernek sikerül megoldania, akkor beszélhet realizációról. Ilyen lehet egészségi, gazdasági, párkapcsolati, hivatásbeli, pszichés vagy egyéb probléma, ami megjelenik az egyéni életben s amennyiben meg tudjuk látni a probléma lényegét, nevezetesen metafizikai alapját és fel tudjuk oldani, akkor beszélhetünk realizációról.
Tehát, amit tesz az ember a mindennapjaiban, annak vagy van, vagy nincs realizáció értéke, és ha van, akkor ez felmérhető, megállapítható, megvizsgálható.
Például, ha sikerült megfejtenem, hogy az állandó anyagi deficitjeim abból a helytelen magatartásomból ered, amit a horoszkópomban a Jupiter jelez, akkor azt mondhatom, hogy felfedtem a probléma szellemi gyökerét. Persze, ide még tartozik egy sor probléma, a helyzetek félreismerésétől egészen a fölösleges pótcselekvések problémájáig, valamennyi mint jupiteri probléma. Ahogy számomra ez világossá vált, akkor ki kell dolgoznom magamban azt a helyes magatartást, amely megfelel a helyes jupiteri princípiumnak, és ez szerint kell megnyilvánuljak a legapróbb hétköznapi mozzanatok szintjén is. A felmérés, hogy sikerült-e megvalósítás-értékű problémafeloldást véghez vinni, konkrét paraméterekhez kötött, s így konkrétan látható, tapasztalható. Ha sorozatos anyagi problémáim rendeződtek, akkor a jupiteri művelet sikeresnek, eredményesnek, reálisnak mondható. Esetleg nem fogok azon nyomban emeletes házat építeni, de megszabadulok adósságaimtól, és jobb gazdasági lehetőségek nyílnak meg.
Persze, vannak olyan esetek is, hogy például a szaturnuszi alapelvtől való eltántorodás miatt, annak analógikus következményeként az ember fogai kiromlanak. Nos, ha az illető elvégzi sajátmagán azokat a műveleteket, amelyek megfelelnek a szaturnuszi princípium helyes megélésének, akkor sem fognak visszanőni a fogai. A fogai nem fognak visszanőni, de arra is kell gondolni, hogy szaturnuszi problémájának nem csak egyedüli következménye van, például, hogy kiromlottak a fogai, hanem számos más következménye is. Az, hogy eddig az idővel mindig rosszul bánt, hol sietett, hol késett, de soha nem volt időben, az is szaturnuszi probléma és ezen változtatni lehet. Így, azon nem lehet felmérni a szaturnuszi realizációt, hogy visszanőnek-e a fogai vagy sem, mert nyilván, hogy nem fognak visszanőni, de azon már fel lehet, hogy nem késik el, nem kapkod, idejét értelmesen be tudja osztani. A fogproblémái orvosolhatóak, mert fogászat van, de ha az ember az életidejét szórja szét felelőtlenül, az súlyos hiba, mert tulajdonképpen az életét, s még tovább menve, saját magát szórja szét. Ehhez viszonyítva a fogprobléma csak enyhébb analógia.
Azt kell megérteni, hogy analógikusan több megjelenése van egy problémának, azonban a szellemi alapjuk, gyökerük közös. Van olyan szféra, ahol a probléma következményei akkor sem tűnnek el, ha az embernek sikerül a szellemi alapban levő probléma-gyökeret feloldani. A létezés szempontjából fontosabb szférákban a megfordíthatóság azonban tágabb határok között mozog. Persze, ezzel nyugtatni magunkat nem szabad, mert csak önálltatás és további problémakerülés lesz belőle. Mint ahogy a szaturnuszi probléma során láttuk, a fogak romlása, fájása egy figyelmeztető jel. Magasabb szellemi oktávban a Szaturnusz a sorsidővel, az életidővel függ össze, ezzel bánik felelőtlenül az ember. A szaturnuszi játszmában elvesztett fogait nem kapja vissza, de tudatosulhat benne az a saját magával szembeni felelőtlensége, hogy a semmibe szórja az életét, rohangál össze-vissza, kapkod, végül pedig változtathat ezen, megtanulhatja az élethez, sorshoz való komoly hozzáállást. Fogproblémáit orvosolja a fogászorvos, de ha az életidejéhez való magatartásán nem változtatott volna, az elvesztegetett életideje helyett más életidőt senki sem tudott volna adni, s ennek pedig irreverzibilis következményei vannak.
Még sok ilyen példát lehetne felhozni. Azonban ott indultam el, hogy a realizáció felmérhető, követhető valamiképp, ha nem is olyan merev értelemben, mint egy üzleti könyvelés.
Az ember mindenesetre meg tudja állapítani, hogy realizált-e vagy sem, mert ha valamiképp fel tudja oldani a problémáit, akkor a problémafeloldás milyenségéből, módjából, jellegéből kiindulva adhat számot erről magának. Kívülről látható jelei is lehetnek. Például egy olyan emberen, aki például egy Halak-jellegű problémája kapcsán állandóan zavaros, szétszórt, szétfolyó és ezt mások nagyon is jól látják rajta, akkor amennyiben sikerül ezt feloldania, aminek következtében összeszedettebb, koncentráltabb lesz, senki sem állíthatja, hogy ez a változás, mint realizáció nem látszik meg rajta kívülről is.
Itt tulajdonképpen ez a téma ki is merült. Annyi volt a mondanivalóm ezúttal, hogy a metafizikai realizáció valamiképpen, de minden esetben valahogyan felmérhető. Tehát, nincs olyan szellemi megvalósítás, hogy önmagában ül a szellemi magaslatokban, de a megvalósító emberen, emberben nem jelenik meg. A metafizikai realizációt azért nevezzük metafizikai realizációnak, mert egy-egy, az életben is megjelenő problémának megkeresve a szellemi, végső, metafizikai okát, úgy oldjuk fel ezt, hogy az végérvényes, biztos, mérvadó, hiteles, igazi problémafeloldásként vehető számba, nem pedig részleges áthidalásnak, a probléma elfedésének, lehazudásának vagy más területre való áttolásnak.
Hogy miért szerepel annyit itt a probléma? Életfeladataink, amelyeken keresztül igazán fejlődhetünk, azok majdnem mind problémák formájában jelentkeznek, ezért ha az ember fejlődni akar, realizálni akar, legjobb, ha egészen konkrét életproblémáiból indul ki.

 


Publikálva: 2008-07-25 09:59:54
Megnézve: 4379

Sorsok értelmezõjeként várom a kérdezõt!


Aktuális

...Dénes Mária
Address:

E-Mail:
denesmaria73@gmail.com denes_albert72@yahoo.com


Skype ID: maresz9   OFFLINE [OFFLINE]

Asztrológia, tudás és szabadság- Tanulmánykötet

Esszék, Tanulmányok

Egyetemes törvények


Most: 2020-06-04
Oldal látogatva: 735078
Most az oldalt nézik: 7 (Regisztrált felhasználók: 0, Vendégek: 7)
(Nincs regisztrált felhasználó online)
(Robotok: 0)
Legtöbben itt voltak: 36, ekkor: 2010-03-27 21:37:24
find Keresés a tartalomban
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztrálás
[648 regisztrált felhasználó]


free counters

Dénes Mária

Névjegy létrehozása