Dénes Albert és Mária honlapja
Az élet asztrológiája
Mindennapok és a szellem.

Az, hogy egy „realisztikusabb” problémafelfogás elvét követjük a horoszkóp értelmezése során, nem jelenti azt, hogy akkor a szellem „el is párolgott”, visszazuhantunk a szürke hétköznapok világába, ahol már csak olyan témákról beszélhetünk, amelyekhez nem kell sem metafizika, sem asztrológia, mert elég a „racionális ész” is és egy utilitarista életideológia, miszerint azt kell követni mindig, ami hasznos.

            S még csak olyan magyarázatot sem akarok most erőltetni, hogy a „realisztikusabb” problémafelfogás azért javallott, mert az egyszerűbbel kell kezdeni, s mikor ez a gondolkodásmód már jól megy valakinek, akkor „magasabb” rendű szellemiséget is képessé válik megvalósítani.

            Ez a „realisztikus” problémafelfogás a mindennapokban a személy által is megtapasztalható problémákból indul ki ugyan, de nem éri be olyan magyarázatokkal, olyan megoldási javaslatokkal, amelyek az embert egy kanyarulattal visszavezetik és fogva tartják egy olyan világban, ahol csak egy merőben társadalmi lény lehet, egy szociológiailag és pszichológiailag determinált egyén, megkérdőjelezve még autonóm egyéni „státuszában” is.

            Azok a témák, amelyeket a „realisztikus” problémafelfogás célba vesz, a személy számára fontos problémák, feladatok, lehetőségek. Ezek a problémák a maguk összetettségében gyakran nem is olyan egyszerűek. Párkapcsolati problémák, a személyes kibontakozással kapcsolatos problémák, a családdal, vagy az egészségi állapottal kapcsolatos problémák, stb., vagyis mind olyan témák, amelyek földi életünk tulajdonképpeni tartalmát és minőségét határozzák meg. Itt meghatározáson nem determinációt kell érteni, hanem inkább lehetőséget.

            A helyesen alkalmazott „realizmus” a mindennapi életvilágot összekapcsolja a szellemmel, olyan értelemben, hogy egy tágabb, teljesebb valóságkép tárul fel előttünk. Vegyünk egy konkrét példát is. Egy személynek, akinek folyamatosan fennálló és esetleg bőrfelületén tovább terjedő bőrkiütései vannak, elmegy a szakorvoshoz, aki megállapítja, hogy milyen eredetűek ezek, felállítja a diagnózist és előír egy megfelelő gyógyszert, kenőcsöt, tablettát vagy injekciót. Esetleg azonnal befekteti a kórházba az illetőt, mert úgy találja, hogy kezelése csak kórházi feltételek mellett lehetséges. A bőrkiütés lehet allergiás jellegű, fertőzéses eredetű, lehet más betegséget kísérő tünet, lehet élősködők jelenléte és még sok egyéb más. Az, hogy ezt hatékonyan kezelheti egyes esetekben az orvostudomány, nem kétséges. Tegyük fel, hogy példánkban szereplő emberünk is elment az orvoshoz, aki megállapította, hogy allergiás jellegű bőrkiütésekről van szó, felír neki egy allergia ellenes gyógyszert és tanácsokkal látja el, hogy ne használjon ilyen vagy olyan szappanokat, kerülje az érintkezést ilyen meg olyan szerekkel, anyagokkal, ne egyen ilyen meg olyan ételeket. Rendben van. Bizonyos megoldási útvonalra került-e a probléma? Igen. Az orvostudomány mai állása szerint el kell fogadni, hogy testi tünetekben is megjelenő problémákat így fog fel és e felfogásnak megfelelően kezel. Emberünknek felírták a gyógyszert, már megy is a gyógyszertár felé, hogy megvásárolja a gyógyulása kulcsát jelentő kémiai anyagot, nevezetesen X tablettákat. Jó.

            Könnyen előfordulhat, hogy mind a problémát, mind a megoldását túlságosan is „egysíkúan” látja emberünk. Valamit mintha beszélt volna az orvos ilyen vagy olyan kontakt allergodermiáról, vagy, hogy endogén vagy, hogy... ki tudja? Lényeg, hogy kezelést írt fel. Mindegy. A lényeg megvan. De vajon megvan? Ha használ a gyógyszer, és eltűnnek a bőrkiütések, akkor megvan. De vajon, ekkor is, megvan?

            Az asztrológia segítségével kutatva a problémának egy sokkal kiterjedtebb, más problémákkal is kapcsolódó arculata tárulkozik fel. A bőr tartozik a Szaturnuszhoz, mint határ, a Vénuszhoz is, mint mondjuk, egy kissé pontatlanabbul fogalmazott analógiában, az érintkezés, a testi kontaktus szerve. Az asztrológiai vizsgálódások elvezetnek bennünket  a konkrét probléma magatartással, mentalitással, a határokkal kapcsolatos képzetek, hitek, vélekedések, az emberekkel, a világgal való kontaktus világába. Olyan mentalitásbeli tartalmakat jelöl meg, amelyek nemcsak összefüggenek a testileg tapasztalható jelenségekkel, hanem a jelenség kauzalitásában, okbeli tartományában fontos szerepet játszanak. Így az asztrológia realizmusa leginkább egy mentalista realizmus, ami indokolt is, hogy így legyen. Egyes valóságmagyarázatok felosztják a valóságot tudatra és tapasztalatra, észre sem véve, hogy a legalapvetőbb tapasztalat éppen a tudat. Egy ingerszegény környezetben felébredve először a saját tudatomra eszmélek fel. Alapvető tapasztalat ez, amely a további tapasztalatokhoz valamilyen értéket rendel. Másfelől, a tudatosság ha nem is old meg minden problémát, de a tudatosság alapján alakítunk ki egy olyan magatartást, amely cselekvői magatartást is jelent egyben, amellyel a problémákhoz, a feladatokhoz, egyáltalán a valósághoz viszonyulunk. Ez nem csak egy kiegészítő, életünket „szebbé” tevő lehetőség, hanem döntő jelentőségű. Nem vitatja azt, ez a felfogás, hogy létezik-e az elmén kívüli valóság vagy sem, hogy a tudatnak az agyhoz kötött fizikalista magyarázata érvényes-e vagy pedig az, amelyik nem ezt vallja, hanem arra összpontosít, hogy igenis létezik tudatosság, amely döntő a valósághoz való viszonyulásunkban és ennek törvényszerűségeit, lehetőségeit vizsgálja, kutatja. Realisztikus, tehát, de nem úgy, hogy megragad a merő tárgyi viszonylatok körében, hanem ezeket is figyelembe véve tovább lépik egy éppilyen reális valóságtartományba, a tudatosság „szférájába”.

            Így példánkban szereplő emberünk olyan információkat is fog kapni, amelyek a tudatosságát illető problémákra mutatnak rá. Az a tény, hogy túlérzékenysége van valamilyen anyag iránt- mert az allergia ezt jelenti- átvezet az asztrológiai értelmezés kapcsán a túlérzékenység jelenségének más aspektusaihoz. Túl érzékeny a valóság bizonyos megnyilvánulásai iránt, s hogy mi iránt, az a születési horoszkópja egyéb, ehhez a problémához tartozó elemekből derül ki. Lehet, hogy a személyközti kapcsolatok körében van a gond, lehet, hogy valamelyik más életterületen jelenlévő halogatott feladata érinti őt túl érzékenyen. Ebből a fejtegetésből is látható, hogy nem csupán a jelenség átírásáról van szó, tehát nem arról, hogy ugyanazt mondjuk el, csak más megfogalmazásban. Írom ezt, azon vélekedés cáfolatára, amelyet egy könyvben volt szerencsém olvasni, s ott pedig az állt a megfelelő helyen, hogy lelki, szellemi jelenségeket végső soron a biológia, a fiziológia nyelvén is le lehet írni. Le lehet írni azt, hogy mi felel meg valami egyik szinten a másiknak. De nem ugyanaz. Az ilyen vélekedések az analógiáról feledkeznek meg. Folytassuk csak egy kicsit ezt a vizsgálódást, bevéve legutóbbi példánkat is az elemzések körébe.

            Az allergia úgy alakul ki, hogy egy anyag kontaktusba kerülve vagy bekerülve a szervezetbe kivált egy olyan heves reakciót, amit éppen úgy nevezünk, hogy allergia. Maga a allergia feltételei az egyénben vannak, tehát úgynevezett endogén körülmények készítik elő a terepet ahhoz, hogy ez a túlérzékenységi reakció lejátszódhasson. Ugyanarra az anyagra lehet, hogy egyik ember allergiás, másik meg nem. Hogy milyen körülmények szerepelhetnek az allergia létrejöttében, azt az ezzel foglalkozó tudományterület vizsgálja, leírja és tovább kutatja. Ez így rendben is van. De az  információ, amit az asztrológia segítségével adok, s amely a tudatosságra, vagy éppen a tudatosság mögött meghúzódó, rejtettebb, de ugyanakkor tudatossá tehető tartalmakra utal, ugyan leírható a tudományosság nyelvén is, de csak megfelelésszerűen, semmiképpen nem úgy, hogy jelentésbeli azonosságról lehessen szó. Ugyanakkor van egy hierarchiai megkülönböztetés is. Az, hogy a tudatosság, a magatartás, a tudatosságot érintő tartalmak szintjén írtam le a jelenséget, az nem csupán csak kiegészíti a képet, hogy az bővebb, tágabb legyen. A tudatosság az asztrológia szerint sokkal meghatározóbb egy ember életében, mint az, amit a rá hatni tudó fizikai, kémiai hatások szintjén magyarázni tudunk. Ismétlem, ez nem azt jelenti, hogy a tudatosság amolyan mágikus-misztikus módon aztán csak megszünteti a problémákat, az allergiai csak úgy eltűnik rögtön-azonnal, minden tudati-mentális energiaáramokkal kezd működni és az ember, mint egy kisisten elvezényeli a létezés szimfóniáját.

            Előfordulhat, hogy a tudatosságot illető asztrológiai feltárások ellenére sem múlik el az allergia, mint ahogy az is előfordulhat, hogy a gyógyszeres kezelés hatására sem múlik el. De tegyük fel, hogy a gyógyszer hatott, ugyanakkor azt is tegyük fel, hogy semmiféle asztrológiai feltárásra nem került sor. A tünetek eltűntek és többé nem is jelentkeztek, mondjuk. Az egyén folytatja az életét úgy ahogy eddig folytatta, vagy akár változtathatott is bizonyos dolgokon, azonban semmi szellemibb következtetést nem vont le a betegségéből. Megvan elégedve azzal, hogy az orvostudomány sikeresen meggyógyította. Nincs többé olyan tünet, ami volt eddig. Csakhogy a tünetmentesség nem jelent semmit. A túlérzékenység testi tünetekben megnyilvánuló formáinak hiánya még nem jelenti azt, hogy a hierarchiában meghatározóbb szinten álló tudati, magatartásbeli tényezők is eltűntek. A problémáknak van egy olyan tulajdonságuk is, hogy nem feltétlenül kell egy előre kimerevített forgatókönyv szerint megjelenniük. Megjelenhetnek másképpen is. Egy ilyen túlérzékenység megjelenhet másképpen is, mint a bőrallergia. Lehet, hogy sikeresen gyógyult a bőrallergia az orvostudomány módszereivel, de nem gyógyult a kauzálisan sokkal meghatározóbb tudati, magatartásbeli probléma. Amely nyilván megnyilvánulhat másképpen is a továbbiakban. Mindez nem azt jelenti, hogy bizonyos betegségeket nem kell kezelni, s hogy csak a tudatosságot, a tudati beállítódásokat kell vizsgálni. Egy heveny féregnyúlvány gyulladást műteni kell, méghozzá minél hamarabb, mert hanem kifakad, perforálódik, hashártyagyulladást okoz, amely halálos kimenetelű. Egy csonttörést megfelelő orvosi ellátásban kell részesíteni, mert hanem vagy nem tud rendesen megforrni, s akkor úgynevezett callus viciosus alakul ki, az illető nyomorék, mozgáskorlátozott marad. Szóval, nem arról van szó, hogy „gyertek, fiúk, lányok, buktassuk meg a medicinát”, csupán annak a megrögzött mentalitásnak a megbuktatásáról van szó, amely nem akar tovább látni annál, amit felkínál egy-egy terület bizonyos probléma részletének megoldására. Egy problémának egy részlete megnyilvánulhat egy bizonyos betegségben, amit kezel, vagy gyógyít az orvostudomány, de a probléma egészének csak egy részletét oldotta meg s nem az egészet. A szociológia az emberi társadalmat tanulmányozza, válaszokat ad a társadalomban tapasztalható jelenségekkel, mozgásokkal, folyamatokkal kapcsolatos kérdésekre, de valójában a közösségnek az egyetemes emberiség értelmében vett problematikájára nem tud válaszokat adni, olykor még kérdést sem feltenni. A pszichológia a központi idegrendszerrel szorosan összefüggő lelki-szellemi folyamatokat tanulmányozza, továbbá a személyiség fejlődését, alakulását akár egymagában nézve, akár csoportosan, s válaszokat tud adni motivációkkal, érzelmekkel, a „pszicho-mentális” életben felmerülő tartalmak dinamikájával és egyensúlyával kapcsolatos kérdésekre, de nem tudja megmondani valójában, mi a lélek. S így tovább. Kapunk válaszokat, megoldásokat bizonyos tartományokból egyes kérdéseket illetően, de ez nem jogosít fel minket arra, hogy ezekkel a magyarázatokkal beérve, megelégedve ne gondolkozzunk azon, ami minket, mint ahogy minden embert személyesen és meghatározó módon érint. Hogy nekem milyen, a tudatossággal, a magatartással kapcsolatos problémám van, azt a megfelelő asztrológiai, metafizikai feltárás, elemzés, értelmezés segítségével én magam kell kijavítsam. Sok segítséget kaphatok máshonnan is, akár még a tudományos magyarázatokból is, de csak akkor, amikor megfogalmazást nyert az illető probléma. S éppen itt van a nehézség. Megfogalmazni a problémákat, hogy kezelni, végső soron megoldani, feloldani lehessen azt. Mert azt ugyan érezheti, tapasztalhatja valaki, hogy valamilyen problémája van, sőt szenvedhet ettől a problémától, amíg az nincs megfogalmazva, megnevezve, természetének, jellegének megfelelően feltérképezve, addig mit sem tud kezdeni ezzel, azon kívül, hogy szenved tőle, vagy részleges megoldásokat keres és talál.

            Ebben áll az asztrológia erénye, érdeme, jelentősége, hogy lehetővé teszi az ilyen probléma-megfogalmazásokat. Természetesen csak akkor, ha a neki megfelelő metafizikai szellemiséggel, tudatossággal, komolysággal és a megfelelő értelmezési bázissal látunk hozzá azon szimbólumok értelmezéséhez, amit a horoszkóp kínál.

            Ebben a fejezetben fény derült arra, hogy az általam megbízhatónak tartott asztrológia milyen értelemben realisztikus.

A következő fejezetben az imagináció kérdésköre kerül vizsgálat alá. Roppant kényes és nehéz téma. A metafizikai állítás az, hogy életünket, sorsunkat az imagináció alakítja, tehát imaginációnktól függ, hogy milyen valóságot élünk meg. Az imagináció fogalmához kapcsolódik a mágia fogalma is, amely csak még kényesebbé teszi a témát.Sorsok értelmezõjeként várom a kérdezõt!


Aktuális

...Dénes Mária
Address:

E-Mail:
denesmaria73@gmail.com denes_albert72@yahoo.com


Skype ID: maresz9   OFFLINE [OFFLINE]

Asztrológia, tudás és szabadság- Tanulmánykötet

Esszék, Tanulmányok

Egyetemes törvények


Most: 2019-05-21
Oldal látogatva: 515681
Most az oldalt nézik: 1 (Regisztrált felhasználók: 0, Vendégek: 1)
(Nincs regisztrált felhasználó online)
(Robotok: 0)
Legtöbben itt voltak: 36, ekkor: 2010-03-27 21:37:24
find Keresés a tartalomban
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztrálás
[651 regisztrált felhasználó]


free counters

Dénes Mária

Névjegy létrehozása