Dénes Albert és Mária honlapja
Az élet asztrológiája
Titkos szerelmi viszonyok metafizikai szemmel

...  ...  ...

 

Szabadság és lehetőség


Napjainkban liberális környezetében szinte mindent lehet a boldogság érdekében. A társadalmi kötöttségek enyhék, s ezen a téren is sokkal szabadabban élünk, mint éltek az emberek ötven, száz, kétszáz évvel ezelőtt. Lehetőség sokkal több van, gátlás külső és belső sokkal kevesebb, a szerelem terén legalábbis így van. Ez persze a felszín, mert a szabadságot a lehetőségekkel nem szabad soha összetéveszteni. Sok mindent lehetőségemben áll megtenni, ez azonban még nem szabadságom, annak csak egy része. A szabadság ugyanis a felelősségtől elválaszthatatlan. Minden tettem, gondolatom, érzelmem, amely nincs átitatva a felelősség tinkturájával, először önkény és öncélúság, hazárd, utána pedig a kényszer és a rabság, legalábbis arra fele visz. Mindez annál az egyszerű oknál fogva, hogy a létezés az öncélúságok kiküszöböléséért, a Lilith tartalmaktól való megszabadulásért van. Minden ami meghaladja, áthágja a maga helyét, arányait s nem a funkciója szerint működik lefékeződik, lestoppolódik, beszűkül, leállítódik előbb, utóbb. Így egyszer csak az ember azt veszi észre, hogy szűkülnek a lehetőségei, utána, hogy nem kívánt, nem várt kényszerhelyzetekbe került s végül, ha mindezeket sikerült legyőzni különböző külső eszközökkel, akkor jön a betegség. Ezért a felelősség nélkül használt lehetőség nem szabadság, hanem valójában rabság, mivel rabsághoz, kapkodáshoz, az egységből való kieséshez vezet. Több egység van. A legmagasabb egység az Isteni lényemmel alkotott egység, de ezen kívül számos más egység alkotásában, teremtésében, részt veszek mind a természeti lényemmel, mind láthatatlan, metafizikai lényemmel. Minden valódi egység alapja a személyes és egyben egyetemes felelősség. A párkapcsolatié is az. Ezért az asztrológiában a Szaturnusz a felelősség bolygója a Mérlegben, a házasság szellemiterében erőben van. A házasságban, vagyis a hosszú távú kapcsolatban olyan egység alkotásának lehetősége nyílik meg a két ember között, ahol a legtisztább és legegyértelműbb terep nyílik lényünk nemi lényegének megismerésére és felszabadítására. Mindenekelőtt az Isteni Férfi és az Isteni Nő akarja megismerni, kiteljesíteni, megváltani magát, megszabadítani a tévképzetektől s teljes pompájában megjelenni. Mindenkiben működik ez belső vonzás, s amennyiben ellenáll neki valamiért, akkor mindez nyomás, boldogtalanság. Azért köttetik az égben a házasság, mert az üdvért köttetik, az erők felszabadításáért és kiegyensúlyozásáért. Ezért fog padlót minden olyan házasság, amely a mértéket lennebb engedi. Ott ahol a nő a férfi babérokra vágyik, vagy a férfi elkényelmesedik és leteszi harci felszerelését, céltudatosságát, következetességét, erélyét. Mindketten tudják, hogy valami nem jó, de mindketten a másikat okolják ezért. Mivel ez az ősi rendeltetéstudat minden nőben és férfiban elevenen él, ezért amennyiben nem sikerül ezen a úton járni, az óriási belső feszültség forrása, amelynek csak nagyon kis mértékben a külvilág a tettes. Ilyenkor szokott a nő szerelembe esni egy másik férfibe, többek között.
A Mérleg Levegő jegy és a Vénusz uralma alatt áll. Azok a párok, akik szellemben egységre jutnak fizikailag is kezdenek hasonlítani életük végére. Akik már kezdetben hasonlítanak, saját másik nembeli megfelelőjüket, bizonyos értelembe vett hasonmásukat kapták meg. Kimutatták ugyanis, hogy az ember a másikban a saját vonásait keresi, s ha ezek még egy kicsit szebbek, esztétikusabbak mint nála, vagy többet ígérnek, akkor az rendkívülien vonzó.

 

Titkos szerelmek
Sokszor jönnek hozzám nők, akik szerelmesek lesznek mások társába, vagy ők állnak párkapcsolatban, házasságban és közben más férfibe lesznek szerelmesek. Rendszerint arra kíváncsiak lesz-e belőle valami, s ha igen mikor? Arra kevesen, hogy miért lettek szerelmesek, mert itt is partner van okolva a legtöbbször, a kínosnak ígérkező önvizsgálat nem jellemző, a rajongás annál inkább. Az aktuális partner a hibás, amiért ő szerelmes lett, mert nem kap mindent, vagy valami lényeges nem kap meg, vagy mert eltávolodtak korábban, gondolják sokan. Idősebbek és fiatalabbak egyaránt. Számos esetben nem talál viszonzásra a közeledési szándék, vagy nincs elég bátorság a napfényre hozáshoz, de elég sokszor igen.
Sok felszabadult nézet létezik. Az egyik általam különben eléggé megbecsült pszichológustól hallottam, hogy megcsalni a házastársat sokszor nagyobb bátorság mint hű maradni hozzá. Feltesszük a kérdést: miért kell ehhez bátorság? Hát nyílván azért, mert fékek vannak bennünk, illetve hát tartunk a következményektől. A fék és a következmény mindkettő a Szaturnusz princípiumához kötődik, a felelősség őselvéhez, a Karma, az Ok és az Okozat törvényéhez. Ennek az őselvnek a megsértését vajon lehet-e bátorságnak nevezni ?
Persze vannak haladványok ebben is, mint minden másban. A fizikai csalás a legutolsó, de azért döntő lépés. A gondolat, az érzés, a képzelet még visszavonható, a tett nem. A tettet jóvá lehet tenni, ki lehet javítani, meg lehet bánni, de meg nem történté tenni nem, nyomot hagy. A fizikai létnek tulajdonsága a megőrzés, az emlékezetbe vésés. A tett a teremtés fizikai aktusa, a legdurvább, legprimérebb, de a legegyértelműbb. Ezért óvakodunk a tettektől, ha az indítékokban bizonytalanok vagyunk. A csalás nem a tettel kezdődik. A csalás a lélekben kezdődik mindig.
Az, hogy hogyan, mindenkinél egy kicsit eltér, de ha tényleg hűségesek akarunk lenni és maradni a párunkhoz, akkor lelkünkkel kell kezdeni és ezt a lélek közösséget, lélekegységet kell elvárnunk a másiktól is.

Lélekközösség viszont nincs őszinteség nélkül, ezért van, hogy a Tarottban az idilli párkapcsolat jelképén a Napon két teljesen meztelen ember áll egymással szemben. Nem fizikai szeretkezésre készülnek (talán arra is, de a félreértés elkerülése kedvéért egyes kártyákon gyerekek vannak), hanem a lelki kiegészülésre, nem fizikai ruháikat vették le, hanem a lelki burkaiktól, védekező, rejtőzködő, kontroláló mechanizmusaiktól szabadultak meg. Különben ismerjük a képet a Teremtés könyvéből is, negatív előjellel, csak ott, nem a két Ember áll egymással szemben, hanem a Emberpár találkozik az Istennel a korrupcióba kerülés után. Nem külső Istenre kell gondolni azonban, mert nem egy egyszeri aktusról van szó, amely megtörtént a teremtés kezdetén, hanem, arra, ami bármikor megtörténik, amikor korrupcióba esünk, meg a lelkiismeretünkre, arra szervre, amelyen keresztül kapcsolódunk az egészhez, a legfinomabb egységhez. Nincs ugyanis külön egyéni Isten, csak mi Atyánk van. Mindannyiunk Atyja (Anyja). A fügefa levél a takarózás, a titkolózás, a lelkiismeret furdalás. Ezért is kell igazat adjunk annak a nézetnek, hogy ahol titok, ott piszok. Az addig nyíltan és fedetlenül járó emberpárnak hírtelen takargatnivalója támadt. Hamvas azt mondja a fügefa levél a vallás és az izmusok, pszichológiák összessége, amellyel az ember próbálja kimagyarázni magát, vagyis próbálja elfedni azt, ami, amúgy is nyilvánvaló, hogy vétkezett.
A lényeg tehát, az őszinteség. Őszinteségre, mint minden egyéb fontos kérdésre, lehet ösztönözni a társunkat, egy egy hazugságot le is lehet leplezni, de a tartós őszinteségre senkit nem lehet kényszeríteni. Ez azonban a kapcsolatnak, a kiegyenlítődési és az együtt fejlődési lehetőségnek az egyik tartópillére, amely nélkül nem áll a házasság, az emberi kapcsolat. Persze mindannyiunkban megvan a csalásra való hajlam. Bennem is, a páromban is. Ennek egyszerű oka van, mindkettőnk horoszkópjában van Lilith és még más negatív elemek is, s amelyek megtisztításáért van az egész élet és ebben a párkapcsolat is. Kiben több, kiben kevesebb, de a kísértés megvan.
A kérdés azért is összetettebb, mert nem tiszta lapokkal jövünk a világra és a neveltetés is sokat számít. Az a személy akinek a családjában boldogtalanok voltak a szülők, sokat képzelegtek és sóvárogtak az anyák és nagyanyák párjuk mellől más férfitársak mellé a jobb élet reményében, azok az utódok már ezzel a csalásra való erős hajlammal születnek. Semmit sem kell tegyenek különösebben azért, hogy megcsalják, becsapják őket, mivel a ferdített valóság és az igazi valóság között megkülönböztetni nem tudnak. Sőt kellemesebb, vonzóbb a ferdített, a másik unalmas. A külső csalás és a belső önbecsapás különben kéz a kézben jár, ezt sosem szabad elfelejteni. Olyan, mint amikor az embernek nem elég édes az eper, neki a gyomorban alkoholt termelő, cukrozott eper kell. Felturbózott valóság. Felturbózott élmények. Felturbózott édesség, amely nem émelyít, hanem sőt, vonz.

Az ilyen emberek, ők sem tudják miért, de sosem érzik biztonságban magukat a társuk mellett, attól való félelmükben, hogy az őket megfogja csalni, el fogja hagyni, egyszóval boldogtalanná fogja tenni. Minél nagyobb a szerelem, annál nagyobb a féltékenység, sokszor okkal. Tehát, ha jót akarunk utódainknak, s persze magunknak is, nem elég névlegesen hűséges lenni. A képzeletet kell megtisztítani az olyan vágyaktól és elvárásoktól, amelyek hamisak, s amelyek csak utjában állnak a valódi kiegyenlítődésben történő eggyüttfejlődésnek.
Sokszor láttam, hogy akiket megcsaltak, sokat szenvedtek, csalódtak, de később ők maguk is csaltak, mert a csalásra való hajlam, a csalás programja már sokkal korábbi, s már akkor is megvolt, amikor még eszükbe sem jutott csalni, csak éppen mértéken felüli és indoktalan féltékenységük jelezte, hogy itt valami baj van a láthatatlanban.
Ennek egyik leghatékonyabb ellenszere, ha minden rejtett vonzódásunkat, még számunkra is kínos vonzódásainkat elmondjuk a párunknak. Valaki azt mondta nekem egyszer erre, hogy ez egyenlő a kapcsolat halálával, ez a valaki, akinek ez felfoghatatlan volt, azóta már impotens. Nem ez egyenlő a kapcsolat halálával, hanem az, ha eltakarjuk, elfedjük, titokban tartjuk és hagyjuk elburjánosodni képzeletvilágunk. Együttérzést azonban ne várjunk a párunk részéről, ennek a szellemi gyakorlatnak a célja nem ez, hanem a szembesülésen keresztüli kiégetés, kiégetődés. Persze, mindehhez némiképp értő pár is kell, dogmatikussal, saját csalási hajlamaival tisztában nem levővel megtenni lehetetlen. Az ilyen partner még úgy akar őszinteséget, lojalitást, hogy ő közben megtarthassa a kicsi férgeit, csalási lehetőségeit, vagyis a kontrollját. Illetve az ilyen embernek még nagyon sok illuziója és félelme van önmaga belső erőit illetően. A rezonancia törvénye alapján, azonban, ha bennem csalási vágyak, hajlamok, kívánságok élnek egészen biztos lehetek abban, hogy a páromban is legalább ugyanennyi él, nemétől függetlenül. Ezért mindig és minden veszély ellenére próbálkozni kell. Mindenkinek szíve jóga ezekkel azt kezdeni amit tud, de a legjobb időnként önszántunkból a nyilvánosságra hozni és akkor egészen biztos, hogy nem falnak fel. Mellesleg, a mostani civilizációnk is éppen arról szól hogyan lehet ezeket a szunnyadó vágyakat, sóvárgásokat felkorbácsolni minden eszközzel és lehetőleg megállíthatatlan, vagy ész és gondolkozásnélküli, könnyen kihasználható, Sárkányokká tenni. A dekoltázs, a tűsarok, a rúzs és még annyi minden más, mind ezt szolgálja tudatosan vagy önkéntelenül is, hogy csak a női eszközöket említsem, de a férfiaknak is megvannak a módszereik és eszközeik a hódításra nyílván.
A csalás tehát, sokkal korábban kezdődik, s van akinek erről éppen le kell szoknia, ki kell józanodnia, ettől meg kell váltódnia, mert erre van óriási hajlama, amennyiben pl. Vénusz-Jupiter diszharmonikus fényszög van a születési horoszkópjában, vagy Halak, esetleg Nyilas Lilith, Lilith-Jupiter kapcslat van stb... Lao Ce azt mondja az emberiség akkor zavarodott össze, amikor a nagy boldogságról lemondott és azt felcserélte a kicsinyke boldogsággal. A kicsinyke boldogság az én boldogsága, s értelmetlen önzőségünk az is mutatja, hogy még azzal sem tudjuk megosztani a boldogságunkat akivel nap mind nap együtt élünk, még azzal szemben is külön, extra személyes boldogságot akarunk és nem hiszünk a közös boldogságban, boldogulásban. Hogy is hihetnénk ebben, ha azon alapfogalmakkal sem vagyunk tisztában amelyek a férfi, női különbségekből és szerepekből erednek, illetve, ha nem vagyunk tisztában a saját életfeladatunkkal sem. Ilyen körülmények között senki minket boldoggá nem tehet kívülről, csak ideg, óráig tartó rövid örömökben reménykedhetünk. Ezekért a rövid örömökért, mivelhogy a többen nem hisznek, vagy többről nem tudnak kötődnek egyesek annyira a csaláshoz. Általában a férfiak. A nők inkább reménykednek a hosszasabban, hogy majd őket boldoggá teszik. A nő természete általában befogadó, így áltatják magukat a többel, mikor nyilvánvaló, hogy nem lesz semmi, hiszen nem lehet boldog hosszútávon az, aki csal, mint ahogy nem lehet boldog az sem aki lop, aki irigy, aki gyilkol.


Nos visszatérve, egy párkapcsolat megrekedhet a fentebb említett metafizikai okok miatt is, a felek minden kezdeti jóhiszeműségük ellenére, mint ahogy elindulhat minden esélytelenség ellenére is, ha a megfelelő okok felszínre kerülnek és kijavítják őket.

 

 

Az asztrológia és a moralitás viszonya

A házassági csalás, akár karmikus kihívásból történik, akár puszta élvezetvágyból, mindig csalás marad. A kérdés mindig: mi esélye van a másik férfival való boldog együttélésre, miközben ott a háttérben a csalás ténye. Az asztrológia az Uránusz és a Vízöntő tudománya és azt szolgálja, hogy az embereket felszabadítsa. Az nem mindegy azonban, hogy mi alól szabadít fel. Amikor ilyen kérdéseket kapok, akkor tudom, hogy az asztrológustól azt várják el, mint a mai értékindeferens természettudománytól, hogy a (hatalmi, kényelmi s sokminden más) alacsonyrendű személyi ösztönöket szolgálja tudományával és ne a személyt. Az ösztön, az álalakzat akivel szemben állok ilyenkor nem a személy, nem az Ember, a kérdés csak az, hogy milyen a természete. Az asztrológia nem értékindiferens, mert az ember sem lehet az. Éppen ezért van morálja, még akkor is van, ha ezeket időnként meghaladja, s ezért úgy tűnik, hogy nincsen. Az az ember, aki értékindifferens, az vagy elgépesedik, vagy démonikussá válik, teli sötétséggel, zavarral, ziláltsággal és nyílván zaklatottsággal. Az ilyen ember nem lehet boldog, az ilyen ember nem az integrálódás, a megváltás útján jár, hanem egyre vészesebben távolodik tőle. Az asztrológus feladata, hogy felhívja erre a figyelmét, a maga módszereivel, mert végső soron mindannyian az Istent szolgáljuk, az Istent szolgáljuk az Emberben is.
Ott maradtam el, hogy az asztrológia az Uránusz és a Vízöntő tudománya és valóban többet kell látnia a morálnál, a moralizálásnál. Viszont valamit nem úgy haladok meg, hogy kihagyom, mert akkor még alacsonyabbra esek vissza, miközben azt hiszem előre léptem, hanem úgy, hogy integrálom, megállok rajta és továbblépek. A morálunk alapját képező tízparancsolat tehát nem függeszthető fel, amennyiben a személy lelki üdvét, s egyáltalán, csupán a nyugodt lelkiismereten kialakulható belső békéjét és kiegyenlítődési képességét tarjuk szem előtt. A Szaturnusz a küszöb őre, nem léphetünk felsőbb dimenziókba, ha az alsóbbakat nem tartjuk tiszteletben, nem tartjuk be. A küszöb őre azt jelenti, hogy nem enged tovább, makacsan visszatart, visszalök.
Szaturnusz nélkül, nincs Uránusz pozitív értelemben. A Vízöntőnek két uralkodó bolygója van. Ezért a morális megfontolásokat sosem hagyhatjuk ki és ne is várja senki egy magára valamit is adó, hivatását komolyan vevő asztrológustól. Az asztrológus abban segíthet, hogy bizonyos hajlamokat, szerelmeket, azoknak gyökereit feltárja és helyre tegye, olyanokat, amelyeket nincs ahonnan tudjon egy olyan ember, aki ebben nem jártas, nem pedig az, hogy megerősítse a kliensét az erkölcstelenségben, támaszt és lovat adjon alája, fügefalevélként szolgáljon neki, a még hatásosabb elrejtőzésben.
Mint tudjuk a Tízparancsolat egy olyan szabályrendszer amelyet elsősorban nem azért jó betartani, hogy embertársainknak ne okozzunk kárt, bár ez is fontos. Az igazi feladata az, hogy magunkat megóvjuk a fölösleges lelki károsodásoktól, az olyan károsodásoktól, amelyek összezavarnak az Istennel, a lelkiismeretünkkel való viszonyunkban és az embertársainkkal való kapcsolatokban. Hamis felszabadulásunk ezen morális kötöttségek alól, azt eredményezte, hogy tulajdonképpen egy olyan zavar támadt a képzeletünkben, ahol minden összekeveredik és összekeveredhet, a hátárok, az értelmek elmosódnak. Ebből eredően szüntelenül falakba ütközünk, s mindenféle fölösleges szenvedéseket okozzunk, idézzünk magunknak és többieknek, miközben a zavaros képzetektől telt boldogságunkat keressük és valósítjuk meg. Az az ember, aki azt hiszi, hogy következmények nélkül megzavarhatja, felboríthatja másik két ember már kialakult egységét, netán egy több gyermekes család egységét, az nagyon téved, ha boldogságát erre kívánja alapozni. Mert ez az ember többet senkiben megbízni nem fog tudni igazán, még a jövendőbeli hőn szeretett és áhított szerelmében sem. Ha én valakinek hazudok abban nem csupán az a baj, hogy elferdítettem a valóságot, hanem az is, hogy többet az illető személy szavának hinni nem tudok. Mivel önkéntelenül is feltételezem, hogy a másik is csak szépeleg előttem és elrejt dolgokat azért, hogy ne okozzon fájdalmat úgymond. A valóság megismerésben azonban egymásra vagyunk utalva. Szükségünk van az egyértelmű, érdekmentes és valósághű visszajelzésekre. A párunktól a leginkább. A Mérleg és a VII-es ház életterülete senki más által nem betölthető. Azonban, ha a jövendőbeli párommal egy csalásban vettem részt, amely kifejezetten ezt az életterületet sértette meg durván, akkor a külső ellenség és veszély elmúltával a gyanú óhatatlanul a másikra terelődik, ezért mindig él egyfajta bizalmatlanság, amely a legnagyobb ellensége az odaadásnak, úgy a nő, mint a férfi részéről. Nem falka módra, nem vadállat módra működünk, s nem az a dolgunk, hogy egymástól elraboljuk a vagyonát, a birtokát, a férjét, feleségét. Az ember több mint az állat s nem kell a legprimitívebb módon viselkednie, példáit onnan vennie. A mai emberrel az a probléma, hogy ezeket a morális törvényeket felfüggesztette és ezzel az imaginációját teljesen összezavarta. Nincsenek útjelzői, amelyek a szakadékoktól megóvhatnák. Mindenki mindenkivel lehet, csak csáberő kérdése, sőt az a boldogság, remélt eszmény, ha ez minél jobban sikerül. Illetve akár bevallottan, akár bevallatlanul, de csupán a saját boldogságunk foglalkoztat, nem a közös üdv, a közös jóllét. Ilyen körülmények között persze, hogy megfosztva érzi magát bárki, aki hosszútávú kapcsolatra szánja el magát és ha titokban is bár, de egy kis plusz örömet akar szerezni magának. A csalás, a Nyilas és a Jupiter azért tartozik egy födél alá, mert mindig arányt téveszt, nem tudja mennyi az egészséges elég majdnem semmiben, a lényeges dolgokban, azokban az életterületeken ahol ezek disszharmonikusan állnak, biztos nem, mint ahogy azt sem, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen. Ezért mindig megfosztva érzi magát. Talán mégis valahol van jobb, van több, amit megérdemel. A Mózesi törvények azért íródtak így, mert az ókori bölcsek megfigyelték mi az amitől egészséges mederben tartható nagyjából az embernek a lelke és ezáltal az élete, hiszen például egy olyan ember, aki a másikat megölte soha nem képes megszabadulni a bűntudattól, az már soha nem képes a tiszta viszonyra az Istennel, az egyetemes Léttel, kiegyenlítődésről szó sem lehet többet. Magába záródik, elkorcsosodik. Ezért fontos, hogy magunkat az ilyesmitől óvjuk. Azonban nem csupán ez a fontos, legalább ilyen fontos Mózes kőtáblájának többi törvénye is. Nem lehet egyiket sem kihagyni.

Paradox módon, aki megcsalja a párját, akár lelkiekben is, jobban haragszik a párjára, mint maga a társa, mivel a lelkiismeretével el kell számolnia. Aki lop az is haragszik arra, akit meglop sokkal tovább és sokkal inkább mint a meglopott, a becsapott. A gyűlölet, a lelki elzárkózás viszont a szeretet finom áramát, átjárását, éltető erejét blokálja le, s végül nem csupán magányossá, hanem beteggé is tesz. Gyűlölet betegség például a szívbaj. Ha egy emberrel szemben hibát követtem el, én leszek az, aki zaklatottabb zavartabb lesz tőle, nem a másik. Amennyiben nem vagyok elég figyelmes ez a zaklatott lelkiállapot még több ellenségességre késztet, s a viszonyt még jobban összezavarja, ez a mellékhatása. Ilyen körülmények között a helyzet javulására nincs remény, ameddig ki nem derülnek a dolgok és helyre nem áll a törvényes viszony. Ennek a negatív farkába harapó körnek a megszakítását szolgálta régebb a gyónás, ha valaki az érintetteknek nem is merte beismerni a bűnét, a baját, legalább használhatta a gyónást, mint lelki szelepet, hogy lelkiismeretfurdalásán, az Istennel való közvetlen viszonyán és az ebből eredő zaklatottságán javíthasson és viszonya a benne élő szakralitással helyreállhasson, a kiegyenlítődés kívül, belől megtörténhessen, az ember megnyugodhasson, bizalmát az életbe, a jóba, a pozitívba viszanyerhesse.

Elkötelezett párkapcsolatban beszerelmesedőknél érdekes megfigyelni, mennyire gyermekként viselkednek és mennyire fárasztja a következményekben való gondolkozás, s mennyire egyoldalú az egész látás. Amint a következményekbe belegondol és a közvetlen örömön túl lát valaki az azonnal lelohassza és a heves vonzódásnak legalább a fele, amiről azt hitte megváltoztatja az egész életét, úgy tűnik tova mintha semmi nem lett volna. Erre mondják, kijózanodás és általában ezért nem is akarnak hallani ilyesmiről az érintettek, csak max. egy két évvel később.

Az ilyen szerelmek mögött mindig valamilyen belső zavar, kábulat, vagy tudatos, legtöbbször azonban öntudatlan törekvés, sorskihívás áll, s a ember, amint meglátja ennek egy szikrányi megvalósulási lehetőségét is a másik lényben, azonnal szerelmes lesz bele és rátapad. Persze általában egy egész elvárás egyveleg van a partnerrel szemben, amelyeknek mind többé, kevésbé teljesülnie kell a szerelemhez. Az ember szerelmes lesz és azt sem tudja mibe és miért. Ráadásul azt mondja ezt a sors hozta elébe, tehát csak jót jelenthet, függetlenül attól, hogy mibe kerül. Azon már nem gondolkozunk, hogy például, ha kint vagyunk a természetben a sors elénk hozhat egy éppen kirajzott méhcsaládot, amellyel nem tanácsos közvetlen kapcsolatba kerülni, de ugyanígy elénk hozhat a rezonancia törvénye egy kukázó medvét is. A rezonancia fontos, de önmagában kevés.
Nem tudunk az egyetemes törvényekről, nem tudunk a saját életfeladatainkról és annak általában az a következménye, hogy nem tudjuk értelmezni azt sem rendesen amivel és akivel találkozunk és erősebben vagy gyengébben vonzódunk iránta. Az értelmezés egyébként a hevületet általában csökkenti, az alacsonyrendű erőket fékezi, mert tudni kell nem csupán a felsőbbrendű lénytagjaink a pozitív ambicióink, törekvéseink vonzódnak egymáshoz, hanem a negatívak is. A Lilithünk és a Sárkányfarkunk is keresi a maga vonzódási lehetőségeit, lehetőleg úgy, hogy ne kelljen változni és minél kevesebb odafigyeléssel, minél több élvezet jusson. Megfigyeltem, hogy az aki nyíltan a dh. Napjegyével megtestesíti a Lilith tulajdonságaimat, attól egyenesen megijedek. Senki mástól nem, de ettől a fajta embertípustól igen. Nem is ismerek sokat. Az ilyesmi, általában vagy ellenállhatatlanul vonzza az embert vagy erősen taszítja. A Napjegy tulajdonosa ugyanis nyíltan kifejezi azt, ami a másikban rejtetten, nagyon mélyen van jelen mint evidencia s mind deviancia a normálistól. Ezzel a tartalommal természetesen azonosulni nem tud, mert a legkönnyebben a felületi tartalmainkkal azonosulunk, a többi a külvilágból árad felénk, látszólag. Ilyen körülmények között nem az a megoldás, ha mondjuk már stabil kapcsolatban vagyok, hogy szerelmes leszek, vagy gyűlölködni kezdek, az jön magától, hanem az, ha jó alaposan odafigyelek és kezdek dolgozni a saját olyan jellegű tévképzeteimen, káprázataimon amelyekért annyira vonzódom, vagy amelyektől annyira irtózom a másikban. Egyébként számos kölcsönös Lilith-Nap alapon működő házasságot láttam.


Publikálva: 2009-07-15 21:02:25
Megnézve: 7227

Sorsok értelmezõjeként várom a kérdezõt!


Aktuális

...Dénes Mária
Address:

E-Mail:
denesmaria73@gmail.com denes_albert72@yahoo.com


Skype ID: maresz9   OFFLINE [OFFLINE]

Asztrológia, tudás és szabadság- Tanulmánykötet

Esszék, Tanulmányok

Egyetemes törvények


Most: 2020-06-04
Oldal látogatva: 735142
Most az oldalt nézik: 7 (Regisztrált felhasználók: 0, Vendégek: 7)
(Nincs regisztrált felhasználó online)
(Robotok: 0)
Legtöbben itt voltak: 36, ekkor: 2010-03-27 21:37:24
find Keresés a tartalomban
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztrálás
[648 regisztrált felhasználó]


free counters

Dénes Mária

Névjegy létrehozása