Asztrológiai elemzés és tanácsadás

A születési horoszkópja megmutatja Önt a kapcsolatai, körülményei tükrében. Azonban nem kívülről, azoktól befolyásolva és azoknak kiszolgáltatva, hanem belülről.

Szeretettel köszöntöm az oldalunkon!

A honlapon asztrológiával és annak szellemi alapját képezõ metafizikával kapcsolatos információkat, tanulmányokat talál.

Mindezeket a férjem és jómagam írtuk, az évek folyamán szerzett asztrológusi tapasztalataink és szellemi elmélyedésünk alapján.

A köztudatban nem elterjedt, de a szellemtudományokban, valamint ezen belül az asztrológia tudományában elmélyedt ember számára egyértelmű, hogy a jó, a nem csupán rövidtávú, felszínes, sőt, kétes eredményeket adó, megbízható horoszkóp értelmezéshez nélkülözhetetlen a szellemi elmélyülés, szellemi távlatok.

Ezen szellemi távlatokat az emberiség nagy hagyományaiban, szent irataiban megtalálható tudás elsajátítása, valamint az évek alatt megszerezhető személyes és asztrológusi tapasztalat és helytállás tudja biztosítani.

A teória, az elméletek és a gyakorlat próbáját kiállott időtálló, megbízható ismeretek letisztázása.

Ezért tartjuk fontosnak a férjemmel együtt, hogy ne csupán asztrológiai, hanem metafizikai , szellemi tudásunkba, alapállásunkba, valamint a normális. elfogadható mértékig személyes életünkbe is bepillantást engedjünk. Így a rendelő láthatja szellemi alapállásunkat és munkánk gyümölcseit, már azelőtt, hogy személyes horoszkópját megrendelné.

Remélem, hogy írásaink, személyes példánk (a négy otthon megszületett, egészséges gyerekünk , többek között) felkeltik érdeklődését s amennyiben együttműködés jön létre közöttünk, akkor hozzásegítik az itt találtak, annak mély megértéséhez, amit Jézus úgy fogalmazott, az én igám könnyű és az én igán gyönyörűséges. Vagyis, hogy akkor lehetünk boldogak, akkor kerülhetünk ki a sorskríziseinkből, személyes veszteségeinkből, betegségeinkből, félelmeinkből, elakadásainkból, ha személyes sorsrendeltetésünk szerint élünk.

Ehhez azonban nagy segítség az, ha a lehető legpontosabban ismerjük, hogy „mi végett is vagyunk -személy szerint- a világon”. Mindenikünk külön, külön, valamint, hogy mitől vannak a sorsakadályaink, a boldogtalanságaink, a visszatérő, látszólag elmúlni nem akaró családi, párkapcsolati, munkahelyi, anyagi, problémáink és mi az ami a valódi fejlődésünket, felszabadulásunkat, beteljesülésünket egészségünk fennmaradását szolgálja.

Ezt az ismeretet tudja megadni egy jó asztrológus, egy jó személyes horoszkóp feltárás.

Bővebben az ehhez kapcsolódó írásainkban olvashat erről.

Az oldal, akárcsak a fórum folyamatosan bővül. Szeretettel várom máskor is.

Miben tudok segíteni?

A személyes horoszkóp értelmezés számos életfeladatot, negatív hajlamot, programot, elakadásokat feltár és nyilván beszélek mindezek következményeiről a kudarcokról, a betegséghajlamokról is. Ez azonban nem jóslás. Semmi nincs kőbe vésve, előre elrendelve a fejlődni akaró ember számára. A tudattalan vagy tudatos tetteknek, érzéseknek, gondolatoknak, értékrendnek, döntéseknek következményei vannak, nem előre elrendeltségük. Pusztán maga a fejlődés szükségessége mint egyetemes törvény az előre elrendelt. Ez a fejlődés viszont nagyon sokszor a nehéz helyzetek által szorítva valósul meg az emberben. 

Személyéhez, életútjához kapcsolódó feltárásban

Az asztrológia segítségével olyan átfogó elemzést kap, ahol ráláthat a legfontosabb életterületekre és a rejtett, tudatalatti programjaira, kihívásaira.

Párkapcsolati kérdésekben

Személyes tapasztalatom szerint is, meg a rendelőim levelei szerint is, a legtöbb probléma a magánéletben szokott lenni, azon belül a pedig a párkapcsolatban. Az asztrológia, valamint az ez irányú ismereteim alapján arra tudok rávilágítani, hogy mi az amit Önnek meg kell tanulnia a szoros kapcsolataiban, (kapcsolatában, ha már elkötelezte magát) azok által, azokról. Valamint, hogy mi van a személyiségében, a képzeletében esetleg, ami nem a boldog közös életet szolgálja és mi az ami viszont a nem az Önben, hanem esetleg a partnerében szorul megváltoztatásra.

Babát szeretne, vagy jó szülésre akar felkészülni lelkileg, spirituálisan

Mivel négyszer szültem otthon és számos nőnek értelmeztem a horoszkópját, ha segítséget szeretne a jó szülés érdekében, vagy valamilyen szülési komplikációt szeretne spirituálisan megérteni, akkor bizalommal keressen meg.

Krizis és döntési helyzetekben

A legtöbb fejlődési lehetőség a kríziseben van, mivel olyankor a lehető legéberebbnek szükséges lennünk, úgy gyakorlati, mind spirituális szempontból. A helyzetnek a magasabb szintről való rálátásában tudok segíteni. A krizis pedig lassan megoldódik a megértéssel, a helyes döntéssel és cselekvéssel.
A legnehezebbek a kilátástalannak látszó helyzetek, amelyek viszont nem biztos, hogy annyira kilátástalanok is ugyanakkor.

A születési horoszkópja

születési horoszkópja megmutatja Önt a kapcsolatai, körülményei tükrében, azonban nem kívülről, azoktól befolyásolva és azoknak kiszolgáltatva, hanem gondolatai, érzései, örökölt mentális programjai, világfelfogása szemszögéből.

Vagyis láthatatlan teremtő tevékenységét világítva meg, amelynek következménye a különböző életterületeken megvalósuló körülményekélethelyzetek.

Jelenleg ezt a megvilágítást az emberiség évezredes hagyományai őrizték meg. Ezek hordozzák a legtisztább információkat, a Teremtés természetéről, az Ember eredeti rendeltetéséről, helyéről, jellemzőiről ebben a teremtett világban. Közöttük az egyik legkidolgozottabb az asztrológia rendszere, amely a világegyetem holografikus felépítését használja fel, az analógia törvényére alapozva munkamódszerét. Az analógia, más nevén a megfelelés törvénye lehetőséget biztosít arra, hogy egymással közvetlen okozati kapcsolatban nem álló jelenségek között olyan megfeleléseket lehessen felállítani, amelyek segítségével a láthatatlan lelki, szellemi folyamatokat a láthatóból (jelen esetben a személyes sorsképlet bolygóállásából) ki lehessen következtetni s ezáltal a megfelelő irányba lehessen terelni őket.

Dénes Mária
Asztrológus és családanya

Milyen értelmezést lehet rendelni?

astrogram2

Teljes születési horoszkóp értelmezés

Előd Csilla

Gyerekei horoszkópjának értelmezése

gyuruk.jpeg

Párkapcsolati összehasonlító elemzés

Akkor ajánlott, ha rendelkezik már a személyes képletének értelmezésével.

A sors és a személyiség

Az ember általában azt hiszi sok mindent tud magáról, de a legtöbbször a leglényegesebb dolgokkal nincsen tisztában. Akkor derül ez ki, amikor a felelősséget nem a külső környezetére kezdi hárítani, hanem erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy valóban kezébe vegye sorsának alakítását és boldog legyen az életében. Ilyenkor sokszor nyilvánvalóvá, ahogy mondani szokták, hogy egyik irányba tekeri a kormány kerekét, mégis a másik irányba megy a hajó, illetve váratlan meglepetések is érhetik. Mindezeknek több oka is lehet, amelyek a születési horoszkóp az Önnel folytatott levélváltás közben és a születési horoszkópjának az értelmezésével feltárhatók.

Így a továbbiakban az erőfeszítései nem mások megváltoztatására, esetleg jobb belátásra bírására irányulnak csupán és elsősorban, hanem megtanulja megérteni, mindazt ami Önnel történik egy magasabb, egyetemesebb perspektívából. Hiszen úgy sem tudunk másokat megváltoztatni, még saját magunkat is csak nehezen, mivelhogy egyes régi meggyőződéseink és szokásaink visszahúzó erőt képviselnek, még akkor is, ha tudjuk mi lenne a helyes irány, nem beszélve arról, amikor nem tudjuk, vagy nem jól tudjuk és nem a megfelelő dolgokért vádoljuk, hibáztatjuk magunkat, környezetünket.

A kiegyensúlyozott, örömteli élet három alappillére a felelősségvállalás, a megismerésre, az új tapasztalatok szerzésére való nyitottság és az éberség. Minél éberebb vagyok, annál hamarabb felismerem a sorskihívásokat, a mintákat, a hamis gondolatokat, meggyőződéseket, a hiábavaló próbálkozásokat, romboló szellemi képzeteket.

Az elégedettség, a boldogság a felvállalt és feloldott, sorsfeladatokból adódik.

Nem abból, amiből a mai, magára nem ébredett, ember képzeli, hogy minél inkább megkönnyíti, vagy kontroll alatt tartja az életét külső anyagi és társadalmi berendezkedésével, annál boldogabb lesz, de legalábbis egy kicsivel boldogabb mint mások. Miközben azon fáradozik, hogy ezt az ideálisnak képzelt megkönnyített, örömöket okozó állapotot létrehozza, nagyon sokszor egyre boldogtalanabbá és betegebbé válik. A könnyítésekkel, a kompenzációkkal, az öncélú bebiztosítási, kontroll kísérletekkel az élet értelme és tartalma odaveszik, az ember pedig egyre távolabb kerül a saját rendeltetésétől úgy gondolkozásában, mint életvitelében. Elidegenedik elsősorban önmagától, de a többi embertől, a természettől, esetenként a munkájától is. Így aztán nem lesz rendben a lelke elsősorban, de az élete sem, végül lehet, hogy az anyagi körülményei rendbe jönnek, a sok erőfeszítés, ügyeskedés eredményeképpen, de már korántsem tud örülni nekik. Nem marad más hátra, mint a napi unalmas rutin, vagy a robotolás továbbra is, a másra való önkéntelen irigykedés, a mérgelődés, szomorúság, félelmek a veszteségektől, hiábavaló erőfeszítések sorozata, végül pedig mindezen negatív lelkiállapotok következményeként a betegségek.

Jézus egyik tanítása az , hogy „Az Én igám könnyű, s az Én terhem gyönyörűséges”.

Milyen teherről beszél itt, kinek a terhéről? Természetesen a nagy Én, az egyetemes Én –tudat – terhéről. Mindenkinek a magasabb énje szerinti terhéről, élettervéről. Nem arról a teherről, amely a túlélést szolgálja pusztán, hanem leginkább arról, amivel úgymond megválthatja a lelkét, az életét. Arról a teherről amellyel betöltheti azt, amiért megszületett. Mindezeken keresztül harmóniába kerülhet és harmóniába élhet a világegyetemet felépítő, fenntartó, felépítő erőkkel, törvényekkel.Megvalósíthatja a személyén, az énjén és az életén keresztül, a kiegyenlítődés legátfogóbb műveletét, amelyet csak az ember végezhet el itt a fizikai létben. Ez nem más mint a legfinomabb tudatállapotoknak, az éber tudatával történő, összekapcsolása a fizikai lét határállapotaiban tapasztaltakkal. Olyan felismerésekre jutva ezáltal, amely lehetővé teszi a velünk született és nagyon sokszor előttünk legalábbis rejtett zavaroknak a feloldását. Így válik istenazonosság tudata és felelősségtudata segítségével az egyes ember a negatív erőknek személyeknek, sorshelyzeteknek, hamis képeknek kiszolgáltatott áldozatából teremtővé, pontosabban társteremtővé. Olyan emberré, aki életén, személyiségén, sorsán valóban tud uralkodni,s nem csupán kontroll alatt tartani a körülményeket és egyben elkötelezetten igyekszik minden más létezésformával is harmóniában, az igazság szerint élni. Ennek az általános emberi létezésre vonatkozó rendeltetésnek az egyéni megvalósulási módjainak felderítésében, harmonikussá változtatásában segít a személyre szóló horoszkóp, s ehhez kívánok sok sikert, türelmet, kitartást és örömteli beteljesüléseket.

Személyes horoszkópjával való első találkozáskor általában mindenki a pozitívumokra, a rejtett képességeire kíváncsi az elemzésből, valamint úgymond, hogy mire viszi a segítségükkel.
Lehet azzal is kezdeni az olvasást, önbizalom gerjesztő, hogy az asztrológia ezeket visszaigazolja. Sőt, rávilágít olyan képességekre is, amelyeket észre sem vett, mert természetnek, magától adódónak tartotta.
A tapasztalat az viszont, hogy ezeket jól működtettük eddig is az életünkben, még akkor is, ha nem figyelünk külön oda rájuk, s nem tudatosítottuk, hogy ezek a velünk született pozitív képességeink. A kérdés pusztán az minek a szolgálatába állítottuk? Másfelől ha ténylegesen fejlődni akarunk, akkor egy idő után menthetetlenül kiderül a rejtett képességeink a diszharmóniákban vannak. Ráadásul a kényelmetlenség, a feszültség érzetek késztetnek a keresésre, a fejlődésre a legtöbbünket, mindez a fejlődés törvényének szoros jellemzője. A férfiak ezt nagyon jól tudják, hogy a fejlődés mindig valamilyen fokú kényelmetlenség vállalásával jár. A fontos az, hogy ezeket belső és külső kellemetlenségeket megfelelőképpen tudjuk értelmezni. Éppen ezért az általam elkészített személyes horoszkóp nagyobb arányban a negatívumokat emeli ki, vagyis mindazt ami visszatart, visszahúz s hosszútávon megbetegít. Előre megkérem ez ne elkedvetlenítsen, ne kedvetlenítse el. A kezdeti hiányok képezik ugyanis a hajtóerőt, s hozzák a legtöbb gyümölcsöt, elégedettséget, teljességet, ha dolgozunk rajtuk és számolunk velük.

Általánosan érvényes: egy ember életének mércéje, az ahogyan képes a belső és külső konfliktusait, valamint, azok alapjában álló ellentmondásait, negatív programjait feloldani. Ugyanakkor mindezekért mennyit és mennyire képes saját gyengeségeiből tudatosítani, beismerni, azokat átalakítani, harmóniába hozni, magasabb rendeltetése szerint élni. Ennek szellemében végzem az értelmezéseket,

Az asztrológia alapja

"Ami fent van, megfelel annak ami lent van és ami lent van megfelel annak ami fent van, hogy az egy (Isten) varázslatának műveletét végrehajtsd" Tabula Smaragdina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Asztrológia a gyakorlatban

Születési horoszkópjában a tudattalanunk programjaival foglalkozó legfontosabb tengelyt a Sárkányfej-Sárkányfarok tengely képezi .Ezen a tengelyen a Sárkányfarok jelzi azokat a megkövesedett személyiségjegyeket, a legtöbbször, tudattalan késztetéseket, reflexes magatartásokat, rejtett mintákat öleli fel amelyeket, főképpen az anyai ágon felmenő, női elődei rosszul értelmeztek, negatívan éltek át vagy hosszú évtizedeken keresztül, vagy traumatikusan, feloldatlan, feloldhatatlannak látszó problémát testesítve meg a számukra.
A Sárkányfarok tulajdonképpen megmutatja melyik az az életterület ahol a legtöbb megoldatlan kérdés, az egyetemes igazságokkal összh angban nem álló tévképzet, halmozódott fel az anya, a nagyanya, és a dédnagyanya lelki világában, amelyeket Ön átörökölt s amelyek tudat alatt nagymértékben meghatározzák életét. Teszik mindezt addig, ameddig nem figyel oda tudatosan a felismerésükre és a feloldásukra. Ez tulajdonképpen a karmameghaladás.

 A legtöbb betegség a Sárkányfarok, és a Lilth által jelzett zavaros gondolkodásmódból, s ennek megfelelően kialakuló negatív érzelmekből  ered.

Mivel ezek a tartalmak ösztönösek, nagyon sokszor az ember, nagyon sok ember  a horoszkóp többi elemét, a valódi többi képességeit mind ezen vágyak és ambíciók, vagy kétségek szolgálatába hajlamos állítani. Mondhatni mind csak a Sárkány farkán lovagol, anélkül hogy tudatában lenne. Nem irányítja az életét, hanem a tudattalan tartalmai irányítják magát a személyt. A Sárkányfarok által mutatott negatív késztetéseket tudatosítani, meghaladni kellene, nem pedig abban forgolódni egy életen át.

Az élet kibontakozása a Sárkányfej irányába történik, ez határozza meg az irányt. Ide, ebbe a tudatállapotba és ebbe az élethelyzetbe lehet megérkezni, amennyiben jól végeztük a dolgunkat. Mindehhez segítetnek hozzá a Nap, a Hold, Merkúr és a őselvhez kapcsolódó többi tulajdonságainak pozitív megélése, valamint a negatív fényszögeik harmonizálásán keresztül.
A Sárkányfej, az Ascendens, képviselik azt az életideált és személyiségideált, amelyet magunkkal hoztunk, s amelyet megvalósítani, betölteni szeretnénk. Ez az a belső mérték, a vonzerő bennünk, amelyhez közeledünk, vagy amelytől távolodunk s mindennek függvényében kiderül az ÚTON vagyunk-e ahogyan azt a Tao mondja vagy letértünk értelmetlen tévelygésbe, káprázatba estünk.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Visszajelzések és köszönő levelek

Kedves Mária, Nagyon rég nem jelentkeztem, kellett az idő hogy a dolgok letisztuljanak, meg az elmúlt időben elég sok minden történt, ( napfényre kerültek olyan dolgok amiket nem hittem, jobban mondva reméltem volna hogy újra megtörténik), amiket szintén meg kellett emésszek:), de úgy vagyok ezekkel a dolgokkal hogy kellettek ahhoz hogy másképp lássak. A lényeg az, hogy kisbabát várok, ma vagyunk 18 hetesek, igazából most jutottam el arra a szintre, hogy biztos vagyok benne, hogy nem álom az egész, hanem igen is egy kisélet ott van benn és napról-napra növekedik. Nagyon érdekes volt a foganása a kisbabánknak, nov.30-án voltam az orvosnál, éppen peteérésem volt. Elmondtam az orvosnak hogy mi van , elég rég, hogy várunk a kisbabára. Lát valami rendellenességet? Ő azt mondta semmit nem lát, tehát minden rendben van, erre én pedig azt válaszoltam, kicsúszott a számon, hogy akkor a *fejbe* kell rendet rakjak. Megírta a küldőpapírt a férjemnek sperma vizsgálatra, de nem volt szükség rá. Eddig minden rendbe volt (van), nem volt semmi problémám, számomra tényleg Áldottállapot a szó szoros értelmében, sőt zavar ha azt mondják hogy terhes, irítál ez a kifejezés. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, próbálok tudatosan, megélni minden pillanatot. Barátsággal Réka.

Kedves Mária és Albert! Sikerült elolvasnom a horoszkópomat, bár nem utoljára tettem. Először is szeretném megköszönni munkátokat, mely így első olvasásra is rengeteg segítséget adott. Több dologra (dolgomra) másként tekintek, és amit eddig ártatlan dolognak hittem, most kiderült mennyire tud ártani. Nem állíthatom, hogy egyből más ember lettem, de elkezdtem más szemmel nézni - magam. Két kérdésem lenne. Mária, azt mondtad a munka kérdésre még visszatérünk, ha elolvastam. A másik az analógiák témájában fogott meg. Szeretném megkérdezni a békák utálatának kifejtése tőletek származik vagy van ezekhez valamilyen segítségetek? Még egyszer nagyon köszönöm a munkátokat! Szeretettel Mariann Egy a későbbi visszajelzésekből. Kedves Mária, Érdekes amit írsz. Egyébként megmutattam az írásaidat a mamámnak. Ő is sokat foglalkozott asztrologiával korábban és járt Hamvas körbe... Kiemelte, mennyire átgondoltan ötvözöd az elméleti tudát a gyakorlattal. Azt mondta, nagyon tehetséges vagy. A mamám elég kritikus, de nagyon nagy tudású. Ezt nem lehet elvitatni tőle. Üdv. B.

Kedves Maresz! Köszönöm a válaszod, mindig egy kis erőt merítek a soraidból. Ma kapjuk meg a második kislányunkat, egy 7 hónapos babát, így már 2 gyerekesek leszünk. 🙂 Annyira várom, hogy nem is tudok aludni, itt ülök a gép előtt hajnalok hajnalán. Rengeteg örömet, boldogságot jelent számomra gyerekekkel foglalkozni, sosem gondoltam volna, hogy ilyen mély érzéseket tudnak belőlem előcsalogatni. Sokszor eszembe jut mostanában az első levelem Hozzád, amit még az Astrologos portálra írtam és azt kérdeztem Tőled, hogyan lehetnék boldog. Most már nem kérdeznék ilyen butaságot, egyszerűen boldog vagyok a gyerekektől, attól, hogy értelmet nyert az életem és nem csak egy öncélú, egoista nő vagyok, hanem egy érző, empatikus lény. Úgy érzem, hogy nem kell most nekem semmiféle hivatás meg önmegvalósítás, hiszen ennél teljesebb "munkát" sosem találnék magamnak. Az anyagiakat meg valahogy megoldjuk, most arra orientálódunk, hogy Robi találjon magának egy olyan elfoglaltságot, amit szívesen végez és amiből bőségesen meg tudunk élni, hogy meglegyen mindenünk amire szükségünk van és át tudjuk alakítania a házat, hogy még fogadhassunk gyerekeket. Itt tartunk most, úgy gondolom jó úton járunk és hatalmas fejlődésen mentünk keresztül. Minden jót kívánok én is Nektek! Üdv. Éva

Köszöntöm Mindenekelőtt tudatnám hogy a felvétel “átjött”, többször is meghallgattam és készítettem egy kisebb jegyzetet. Megjegyezném mindenekelőtt hogy kifejezetten tetszett a spirituális mélysége, ilyen színvonalat ebben a témában, csak Puzsér produkál, de mivel a Mária monológja személyesen érint sokkal inkább lekötött...és itt apró kitérő: én kimondottan ragaszkodnék ahhoz hogy Mária tegezzen így ugyanis megszólítva érzem magam...én viszont a magázáshoz teljesen hozzászoktam, nem nagykepüségből csak egy reflexszerű dolog ami a neveltetésemből fakad, legalábbis azt gondolom. Hamvas Béla - megrendítő élmény volt olvasni tévelygő huszonéves fejjel annyi biztos;korántsem olvastam minden nagy művet, sőt a Karnevál idénre van betervezve (beleolvasva rájöttem hogy jegyzetfüzet nélkül nincs semmi értelme nekiszökni, munka van vele, ezért várok amíg lesz annyi időm). Az esszéi fogtak meg -nagy szerencse hogy felfedeztem, így utólag már tudom- különösen a Direkt morál és rossz lelkiismeret című esszé, amit évente elolvasok egyszer, hogy ne hülyüljek el hahaha.Persze nem vagyok teljesen napirenden és főleg beavatva mint mondjuk Mária, de azok a dolgok amikről beszélt a felvételen mindig is érdekeltek legalábbis volt egy-két sejtésem a létezésükről... A rezgés törvénye például- volt egy halvány kép a fejemben a rezgések kivetődéséről a világba- de nem láttam a logikát mögötte, vagyis hát nem volt teljesen tiszta.... A Lilith - mint sóvárgó és uszító erő egyben, teljesen új értelmet kap, -mármint a lilith motívum- amiről a tömegkultúra csak és kifejezetten mint szexuális csábító és női ármány beszél.Az asztrológiai értelmezése sokkal inkább helyénvaló, mivel nem izgalmas, romantikus hanem inkább mint realitás, amivel számolni kell(!). Az arany öntudat - az alkimisták végső célja, legalábbis szerintem és ahogy a szavaiból kivettem, ez volt amit az alkimistak kerestek...Ahogy az emberi tudatban keresztül tesz rendet Isten az univerzumban, ahogy azt ön is említette... A karma - a feltárása és meghaladása; van egy sejtésem hogy a tarot és az asztrológia jelenleg azon kevés eszközök egyike amelyiket lehet használni ennek a feladatnak a megoldására. Mindent összevetve a hangfelvétel -többször végighallgattam-kiterjedt képet ad az anyag/ szellem közötti kölcsönös viszony hatásáról, és befolyásáról... Köszönöm az idejét amit rászánt a felvétel elkeszitesére ! Üdv, Levi

Hamvas idézet

Tégy, amit akarsz. De mindig tudni fogod, mitől féltél. Félni annyi, mint meghalni. Annyi, mint mulasztani. Annyi, mint soha. Soha többé. Értsd meg, soha, soha többé. Életed parancsa nem az, hogy kell. Mert nem kell semmi. Nincs kényszer. De tudd meg, hogy ezt itt soha nem tudod megtenni többé. Amit nem teszel meg itt, ma, most, azt nem fogod tudni soha. Amit félsz megtenni most, azt elvesztetted örökre.

Elérhetőség

KÖzösségi média

Dénes Mária

Asztrológus