Asztrológiai elemzés és tanácsadás

A születési horoszkópja megmutatja Önt a kapcsolatai, körülményei tükrében. Azonban nem kívülről, azoktól befolyásolva és azoknak kiszolgáltatva, hanem belülről.

Szeretettel köszöntöm az oldalunkon!

A honlapon asztrológiával és annak szellemi alapját képezõ metafizikával kapcsolatos információkat, tanulmányokat talál.

Mindezeket a férjem és jómagam írtuk, az évek folyamán szerzett asztrológusi tapasztalataink és szellemi elmélyedésünk alapján.

Szeretettel köszöntöm az oldalunkon!

A honlapon asztrológiával és annak szellemi alapját képezõ metafizikával kapcsolatos információkat, tanulmányokat talál.

Mindezeket a férjem és jómagam írtuk, az évek folyamán szerzett asztrológusi tapasztalataink és szellemi elmélyedésünk alapján.

A köztudatban nem elterjedt, de a szellemtudományokban, valamint ezen belül az asztrológia tudományában elmélyedt ember számára egyértelmű, hogy a jó, a nem csupán rövidtávú, felszínes, sőt, kétes eredményeket adó, megbízható horoszkóp értelmezéshez nélkülözhetetlenek a szellemi távlatok, a szellemi elmélyülés.

Ezen szellemi távlatokat az emberiség nagy hagyományaiban, szent irataiban megtalálható tudás elsajátítása, valamint az évek alatt megszerezhető személyes és asztrológusi tapasztalat és helytállás tudja biztosítani. 

A teória, az elméletek és a gyakorlat próbáját kiállott időtálló, megbízható ismeretek letisztázása.

Ezért tartjuk fontosnak a férjemmel együtt, hogy ne csupán asztrológiai, hanem metafizikai , szellemi tudásunkba,  alapállásunkba,  valamint a normális. elfogadható mértékig személyes életünkbe is bepillantást engedjünk. Így a rendelő  láthatja szellemi alapállásunkat és munkánk gyümölcseit,  már azelőtt, hogy személyes horoszkópját megrendelné.

Remélem, hogy írásaink, személyes példánk (a négy otthon megszületett, egészséges gyerekünk , többek között) felkeltik érdeklődését s amennyiben együttműködés jön létre közöttünk, akkor hozzásegítik az itt találtak, annak mély megértéséhez, amit Jézus úgy fogalmazott, az én igám könnyű és az én igán gyönyörűséges. Vagyis, hogy akkor lehetünk  boldogak,  akkor kerülhetünk ki a sorskríziseinkből, személyes veszteségeinkből, betegségeinkből, félelmeinkből, elakadásainkból, ha személyes sorsrendeltetésünk szerint élünk. 

Ehhez azonban nagy segítség az, ha a lehető legpontosabban ismerjük, hogy “mi végett is vagyunk -személy szerint- a világon”. Mindenikünk külön, külön, valamint, hogy mitől vannak a sorsakadályaink, a boldogtalanságaink, a visszatérő, látszólag elmúlni nem akaró családi, párkapcsolati, munkahelyi, anyagi, problémáink és mi az ami a valódi fejlődésünket, felszabadulásunkat, beteljesülésünket egészségünk fennmaradását szolgálja.

Ezt az ismeretet tudja megadni egy jó asztrológus, egy jó személyes horoszkóp feltárás. 

Bővebben az ehhez kapcsolódó írásainkban olvashat erről.

Az oldal, akárcsak a fórum folyamatosan bővül. Szeretettel várom máskor is.

 

 

Miben tud segíteni a horoszkóp értelmezése?

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks.

Párkapcsolati kérdésekben

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Karakter jellemzésben

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Spirituális természetű kérdésekben

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Krizis és döntési helyzetekben

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

A születési horoszkópja

születési horoszkópja megmutatja Önt a kapcsolatai, körülményei tükrében, azonban nem kívülről, azoktól befolyásolva és azoknak kiszolgáltatva, hanem gondolatai, érzései, örökölt mentális programjai, világfelfogása szemszögéből, vagyis láthatatlan teremtő tevékenységét világítva meg, amelynek következménye a különböző életterületeken megvalósuló körülményekélethelyzetek. Jelenleg ezt a megvilágítást az emberiség évezredes hagyományai őrizték meg. Ezek hordozzák a legtisztább információkat, a Teremtés természetéről, az Ember eredeti rendeltetéséről, helyéről, jellemzőiről ebben a teremtett világban. Közöttük az egyik legkidolgozottabb az asztrológia rendszere, amely a világegyetem holografikus felépítését használja fel, az analógia törvényére alapozva munkamódszerét. Az analógia, más nevén a megfelelés törvénye lehetőséget biztosít arra, hogy egymással közvetlen okozati kapcsolatban nem álló jelenségek között olyan megfeleléseket lehessen felállítani, amelyek segítségével a láthatatlan lelki, szellemi folyamatokat a láthatóból (jelen esetben a személyes sorsképlet bolygóállásából) ki lehessen következtetni s ezáltal a megfelelő irányba lehessen terelni őket.

Dénes Mária
Asztrológus

Milyen értelmezést lehet rendelni?

apple-devices-books-business-572056.jpg

Teljes elemzést

Developing a stategy and
roadmap.

4.jpg

Gyermekének a születési képletének elemzését

Leading consumer products
company.

Untitled-4.jpg

Párkapcsolati elemzést

Transformation sparks financial
income for cleints.

 

születési horoszkópja megmutatja Önt a kapcsolatai, körülményei tükrében, azonban nem kívülről, azoktól befolyásolva és azoknak kiszolgáltatva, hanem gondolatai, érzései, örökölt mentális programjai, világfelfogása szemszögéből, vagyis láthatatlan teremtő tevékenységét világítva meg, amelynek következménye a különböző életterületeken megvalósuló körülményekélethelyzetek. Jelenleg ezt a megvilágítást az emberiség évezredes hagyományai őrizték meg. Ezek hordozzák a legtisztább információkat, a Teremtés természetéről, az Ember eredeti rendeltetéséről, helyéről, jellemzőiről ebben a teremtett világban. Közöttük az egyik legkidolgozottabb az asztrológia rendszere, amely a világegyetem holografikus felépítését használja fel, az analógia törvényére alapozva munkamódszerét. Az analógia, más nevén a megfelelés törvénye lehetőséget biztosít arra, hogy egymással közvetlen okozati kapcsolatban nem álló jelenségek között olyan megfeleléseket lehessen felállítani, amelyek segítségével a láthatatlan lelki, szellemi folyamatokat a láthatóból (jelen esetben a személyes sorsképlet bolygóállásából) ki lehessen következtetni s ezáltal a megfelelő irányba lehessen terelni őket.

A születési időpontjára felállított horoszkópjából információkat lehessen kapni az éppen az ember hajlamaira, erősségeire, gyengeségeire, örökölt családi programjaira, és legfőképpen élettervére vonatkozóan. Máshol ennyire világos, pontos, személyre szóló, és egyben egyetemes információnak a birtokába nagyon nehezen és későre lehet a birtokába jutni. Az ember általában azt hiszi sok mindent tud magáról, de a legtöbbször a leglényegesebb dolgokkal nincsen tisztában, s akkor derül ki ez, amikor a felelősséget nem a külső környezetére kezdi hárítani, hanem erőfeszítések tesz annak érdekében, hogy valóban kezébe vegye sorsának alakítását. Erőfeszítései nem mások megváltoztatására, esetleg jobb belátásra bírására irányulnak csupán és elsősorban, hanem megtanulja megérteni, mindazt ami vele történik, az miért történik. Mert úgy sem tudunk másokat megváltoztatni, hiszen saját magunkat is csak nehezen, mivelhogy régi meggyőződéseink és szokásaink visszahúzó erőt képviselnek, még akkor is, ha tudjuk mi lenne a helyes irány, hát akkor ha nem tudjuk, vagy nem jól tudjuk.  

A kiegyensúlyozott, örömteli élet három alappillére a felelősségvállalás, a megismerésre, az új tapasztalatok szerzésére való nyitottság és az éberség. Minél éberebb vagyok, annál hamarabb felismerem a sorskihívásokat, a mintákat, a hamis gondolatokat, meggyőződéseket, a hiábavaló próbálkozásokat, romboló szellemi képzeteket.

Az elégedettség, a boldogság a felvállalt és feloldott, sorsfeladatokból adódik.

Nem abból, amiből a mai, magára nem ébredett, ember képzeli, hogy minél inkább megkönnyíti, kontroll alatt tartja az életét külső anyagi és társadalmi berendezkedésével, annál boldogabb lesz, de legalábbis egy kicsivel boldogabb mint mások. Miközben azon fáradozik, hogy ezt az ideálisnak képzelt megkönnyített állapotot létrehozza, nagyon sokszor egyre boldogtalanabbá és betegebbé válik az állapota. A könnyítésekkel, a kompenzációkkal, az öncélú bebiztosítási, kontroll kísérletekkel az élet értelme és tartalma odaveszik, az ember pedig egyre távolabb kerül a saját rendeltetésétől úgy gondolkozásában, mint életvitelében. Így aztán nem lesz rendben a lelke elsősorban, de az élete sem, végül lehet, hogy az anyagi körülményei rendbe jönnek, a sok erőfeszítés, ügyeskedés eredményeképpen, de már korántsem tud örülni nekik. Nem marad más hátra, mint a napi unalmas rutin, vagy  a robotolás továbbra is, a másra való önkéntelen irigykedés, a mérgelődés, szomorúság, félelmek,  hiábavaló erőfeszítések sorozata, végül pedig mindezen negatív lelkiállapotok  következményeként a betegségek.

 Aki megakarja nyerni életét, elveszti azt, s aki feláldozza megnyeri azt – tanítja Jézus. Vagyis, aki öncélú és kizárólagos, csőlátást eredményező önérvényesítésre, célkövetésre, tevékenységekre, netán a fizikai élvezetekre, szórakozásra, vagy kellemetlenségekkel, konfliktusokkal szembeni bebiztosításra rendezi be az életét az csalódni fog.

Ezen kívül viszont Jézus tanítása az is, hogy “Az Én igám könnyű, s az Én terhem gyönyörűséges”. Milyen teherről beszél itt, kinek a terhéről?  Természetesen a nagy Én, az egyetemes Én –tudat – terhéről. Mindenkinek személy szerinti terhéről, de nem arról a teherről, amely a túlélést szolgálja pusztán, hanem arról,  amivel úgymond megválthatja a lelkét,  az életét, betöltheti azt, amiért megszületett, harmóniába kerülhet és élhet a világegyetemet felépítő, kormányzó és fenntartó erőkkel, törvényekkel.Megvalósíthatja a személyén, az énjén keresztül és az énje által, a kiegyenlítődés legátfogóbb műveletét, amelyet csak az ember végezhet el éspedig itt a fizikai létben, amely nem más mint a legfinomabb tudatállapotoknak, az éber tudatával történő, összekapcsolása a fizikai lét határállapotaiban tapasztaltakkal. Olyan felismerésekre jutva ezáltal, amely lehetővé teszi a velünk született és nagyon sokszor előttünk legalábbis rejtett zavaroknak a feloldását. Így válik istenazonosság tudata és felelősségtudata segítségével az egyes ember a negatív erőknek személyeknek, sorshelyzeteknek, hamis képeknek kiszolgáltatott áldozatából teremtővé, pontosabban társteremtővé. Olyan emberré, aki életén, személyiségén, sorsán valóban tud uralkodni,s nem csupán kontroll alatt tartani a körülményeket és egyben elkötelezetten igyekszik minden más létezésformával is harmóniában, az igazság szerint élni. Ennek az általános emberi létezésre vonatkozó rendeltetésnek az egyéni megvalósulási módjainak felderítésében, harmonikussá változtatásában segít a személyre szóló horoszkóp, s ehhez kívánok sok sikert, türelmet, kitartást és örömteli beteljesüléseket.

Személyes horoszkópjával való első találkozáskor általában mindenki a pozitívumokra, a rejtett képességeire kíváncsi az elemzésből, valamint úgymond, hogy mire viszi a segítségükkel.
Lehet azzal is kezdeni az olvasást, önbizalom gerjesztő, hogy az asztrológia ezeket visszaigazolja. Sőt, rávilágít olyan képességekre is, amelyeket észre sem vett, mert természetnek, magától adódónak tartotta.
A tapasztalat az viszont, hogy ezeket jól működtettük eddig is az életünkben, még akkor is, ha nem figyelünk külön oda rájuk, s nem tudatosítottuk, hogy ezek a velünk született pozitív képességeink. A kérdés pusztán az minek a szolgálatába állítottuk?
Másfelől ha ténylegesen fejlődni akarunk, akkor egy idő után menthetetlenül kiderül a rejtett képességeink a diszharmóniákban vannak. Ráadásul a kényelmetlenség, a feszültség érzetek késztetnek a keresésre, a fejlődésre a legtöbbünket. Sőt, a férfiak ezt nagyon jól tudják, hogy a fejlődés mindig valamilyen fokú kényelmetlenség vállalásával jár. A fontos az, hogy ezeket belső és külső kellemetlenségeket megfelelőképpen tudjuk értelmezni. Éppen ezért az általam elkészített személyes horoszkóp nagyobb arányban a negatívumokat emeli ki. Előre megkérem ez ne elkedvetlenítsen, ne kedvetlenítse el. A kezdeti hiányok képezik ugyanis a hajtóerőt, s hozzák a legtöbb gyümölcsöt, elégedettséget, teljességet, ha dolgozunk rajtuk és számolunk velük.

Általánosan érvényes: egy ember életének mércéje, az ahogyan képes a belső és külső konfliktusait feloldani, s ugyanakkor mennyire képes saját gyengeségeit tudatosítani, beismerni, azokat átalakítani. Ez a horoszkópjába és a lelkiismeretébe van beleírva.

Asztrológia

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Általános kérdések

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Case Studies

Brand A

2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Brand B

2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Financial Services: Five Ways to Start For Success

Our Methods

Worldwide Private Equity Final Report 2018

Accountability

Is your website human-centered?

UX Challenges

We are trusted by more than 10,000 clients

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with
my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot.